Aktuellt

Pressmeddelanden

Utredning om främjande av havsvindkraft i Finlands ekonomiska zon publicerad

ANM VN TEAS statsrådets kansli
Pressmeddelande 28.2.2024 9.02

Kolumn

Artificiell intelligens skapar mer effektivitet i företags- och myndighetsverksamheten

20.2.2024 8.09
Understatssekreterare Elina Pylkkänen från arbets- och näringsministeriet.

Sysselsättningsöversikten från januari stärker den vändning till det bättre som syntes i december. Antalet lediga jobb har ökat från december. Arbetslösheten har inte heller ökat på några månader. Detta är en fin början på 2024 och förhoppningsvis kommer de spirande löftena om ekonomisk tillväxt att uppfyllas.