Innehåll med tagg energiajärjestelmät .

Posiva Oy:s ansökan om drifttillstånd för en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle på remiss – remisstiden fortsätter fram till den 15 september

8.2.2022 9.03
ANM
Posivan loppusijoitusluolaston käytävä Eurajoella
Kuva: Posiva Oy
Arbets- och näringsministeriet tar emot utlåtanden om ansökan om drifttillstånd för en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle som Posiva Oy lämnat in till statsrådet. Inkapslingsanläggningen ligger på markytan och slutförvaringslokalerna på cirka 400–430 meters djup i berggrunden i Olkiluoto i Euraåminne.

Finland och Sverige framförde sin oro till kommissionen över de föreslagna tekniska bedömningskriterierna för kärnkraft i taxonomin

1.2.2022 14.57
ANM
Loviisan ydinvoimala veden takaa kuvattuna
Foto: Fortum
Finland och Sverige har sänt ett brev till Mairead McGuinness, den medlem i Europeiska kommissionen som ansvarar för finansiella tjänster, finansiell stabilitet och kapitalmarknadsunionen, i vilket de uttrycker sin oro över de föreslagna tekniska bedömningskriterierna i utkastet till den delegerade akt som kompletterar taxonomiförordningen. Kommissionskollegiet förväntas publicera den slutliga delegerade akten denna vecka.

Energieffektivitetsavtalen: Företag och kommuner har effektiviserat sin årliga energianvändning med nästan 9 TWh

25.1.2022 11.00
ANM
De nästan 600 företag och 112 kommuner och samkommuner som har anslutit sig till de frivilliga energieffektivitetsavtalen hade vid utgången av 2020 effektiviserat sin årliga energianvändning med sammanlagt cirka 8,9 terawattimmar genom de åtgärder som de genomfört 2017–2020. Energibesparingen motsvarar den årliga energianvändningen i 450 000 eluppvärmda småhus.

De första forskningstillstånden för havsbaserad vindkraft inom Finlands ekonomiska zon har beviljats

20.1.2022 14.29
ANM
Statsrådet har beviljat forskningstillstånd för tre havsbaserade vindkraftsprojekt på öppet hav i Finlands ekonomiska zon. Wpd Finland Oy beviljades tillstånd den 20 januari 2022 för ett forskningsområde väster om Jakobstad. För en vecka sedan beviljades forskningstillstånd för OX2 Finland Oy:s två projekt i forskningsområdena väster om Karlö och Jakobstad. Bolagens tillstånd utanför Jakobstad har beviljats för samma område. Undersökningar avses företas i år och nästa år.

Arbetsgrupp ska söka metoder för att främja sektorsintegration inom energisektorn

17.7.2020 11.30
ANM
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för sektorsintegration inom energisektorn. Arbetsgruppen har till uppgift att lägga fram konkreta alternativa lösningar för att främja sektorsintegrationen. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.8.2020–30.6.2021. Den ska lämna sin lägesrapport den 1 februari 2021 och sin slutrapport den 30 juni 2021.

Förslag från arbetsgrupp för att förbättra biogasens lönsamhet

28.1.2020 13.45
ANM
Osastopäällikkö Huttunen luovuttaa ministeri Lintilälle raportin.
De största utmaningarna för utvecklingen inom biogasbranschen gäller verksamhetens dåliga lönsamhet. Den kunde förbättras genom att investeringskostnaderna sänks, försäljningspriset för slutprodukterna förbättras och upphandlingen av jordbruksråvaror effektiviseras. Höga investeringskostnader utgör ett farthinder för framför allt små anläggningar.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna