Innehåll med tagg energiajärjestelmät .

Lintilä: Elproduktionen vid Olkiluoto 3 inleds under vintern

16.12.2021 13.21
ANM
Kuvassa ministeri Lintilä
Strålsäkerhetscentralen (STUK) har den 16 december 2021 beviljat Industrins Kraft Abp (TVO) tillstånd för kriticitets- och lågeffekttest, vilket innebär att bolaget för första gången kan inleda en kärnreaktion i reaktorn i Olkiluotos kärnkraftsenhet tre (OL3).

U-skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ett omarbetat energieffektivitetsdirektiv

23.9.2021 14.15
ANM
Kuvassa maalämmön asentaja
Statsrådet överlämnade den 23 september 2021 en U-skrivelse till riksdagen om EU:s förslag till ett omarbetat energieffektivitetsdirektiv (EED). Europeiska kommissionen offentliggjorde sitt förslag i juli som en del av 55-beredskapspaketet. Revideringen av energieffektivitetsdirektivet baserar sig på Europeiska unionens program för grön utveckling och målet att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent före 2030 och uppnå klimatneutralitet fram till 2050.

Fortum lämnade en MKB-beskrivning för den fortsatta driften av kraftverket i Lovisa till ministeriet

6.9.2021 10.13
ANM
Fortumin Loviisan ydinvoimalaitos
Fortum [Power and Heat Oy] lämnade den 6 september 2021 in en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) till arbets- och näringsministeriet. I MKB-beskrivningen utreds miljökonsekvenserna i fråga om en eventuell fortsatt drift och alternativt en avveckling av kärnkraftverket i Lovisa samt miljökonsekvenserna av en slutförvaringsanläggning för låg- och medelaktivt avfall.

Utredningen utvärderar sätt att förbättra möjligheterna att få finansiering för biogasprojekt

1.7.2021 14.32
ANM
En utredning för att förbättra biogasbranschens möjligheter att få finansiering har kommit ut. Arbets- och näringsministeriet har beställt utredningen till stöd för att genomföra det nationella programmet för produktion och användning av biogas och dess genomförandeplan. Arbetet har utförts av Gaia Consulting Oy och 4Front Oy.

Arbetsgrupp ska söka metoder för att främja sektorsintegration inom energisektorn

17.7.2020 11.30
ANM
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för sektorsintegration inom energisektorn. Arbetsgruppen har till uppgift att lägga fram konkreta alternativa lösningar för att främja sektorsintegrationen. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.8.2020–30.6.2021. Den ska lämna sin lägesrapport den 1 februari 2021 och sin slutrapport den 30 juni 2021.

Förslag från arbetsgrupp för att förbättra biogasens lönsamhet

28.1.2020 13.45
ANM
Osastopäällikkö Huttunen luovuttaa ministeri Lintilälle raportin.
De största utmaningarna för utvecklingen inom biogasbranschen gäller verksamhetens dåliga lönsamhet. Den kunde förbättras genom att investeringskostnaderna sänks, försäljningspriset för slutprodukterna förbättras och upphandlingen av jordbruksråvaror effektiviseras. Höga investeringskostnader utgör ett farthinder för framför allt små anläggningar.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna