Innehåll med tagg loma .

Utredning: En senareläggning av skolornas sommarlov ökar turismintäkterna under sommarmånaderna med 219 miljoner euro

3.5.2018 10.31
ANM
Om skolornas sommarlov skjuts fram med två veckor, ökar turismintäkterna och sysselsättningen. Intäkterna från turismen under sommarmånaderna skulle öka med sammanlagt cirka 219 miljoner euro. En senareläggning skulle också göra att turismföretagen behöver mer personal motsvarande 1 300 årsverken.

Lintilä: Ändringar i tidpunkten för skolornas lov bör övervägas

18.8.2017 10.00
ANM
Näringsminister Mika Lintilä anser att det är värt att överväga att ändra tidpunkten för skolornas lov med en vecka eller två för att den ska vara bättre anpassad till det moderna samhället och familjernas behov. En ändring skulle också innebära att tidpunkterna för loven bättre följer semestertidpunkterna i Centraleuropa.

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna