Kansliapäällikön ja alivaltiosihteerien yhteystiedot

Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO

Kansliapäällikkö Timo Jaatinen
etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Kansliapäällikön sihteeri Pia Högström
puh. 029 506 3503
etunimi.sukunimi(at)gov.fi


Alivaltiosihteeri Petri Peltonen
puh.  029 506 3662
etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Johdon sihteeri Helena Sarvas-Seppänen
puh. 029 50 63282
etunimi.sukunimi(at)gov.fi


Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
puh. 029 50 47474
etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Johdon sihteeri Monika Alstela
puh. 029 50 47225
etunimi.sukunimi(at)gov.fi