Työsuhdekeksintölautakunta; julkiset lausunnot 2016 - 2018

TEM006:00/2017 Organ

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM006:00/2017

Ärendenummer TEM/1956/00.04.02/2016

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Typ av organ Nämnd