Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

TEM014:00/2020 Projekt

Riksdagen har 23.1.2019 på basis av ett betänkade av revisionsutskottet godkänt en skrivelse RSk 35/2018 rd - EÄ 10/2017) där riksdagen förutsätter att regeringen upprättar ett övergripande åtgärdsprogram gällande behovet av att se över integreringsåtgärderna. Åtgärdsprogrammet ska lämnas till riksdagen i form av en redogörelse senast 2020.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM014:00/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.1.2020 – 30.6.2021

Datum för tillsättande 1.1.2020

Sammandrag

Riksdagen har 23.1.2019 på basis av ett betänkade av revisionsutskottet godkänt en skrivelse RSk 35/2018 rd - EÄ 10/2017) där riksdagen förutsätter att regeringen upprättar ett övergripande åtgärdsprogram gällande behovet av att se över integreringsåtgärderna. Åtgärdsprogrammet ska lämnas till riksdagen i form av en redogörelse senast 2020.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet