Työsuhdekeksintölautakunta/ korkeakoulujaosto

TEM107:00/2012 Organ

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM107:00/2012

Ärendenummer TEM/2502/00.04.02/2012

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.1.2013 – 31.12.2015

Datum för tillsättande 5.12.2012