Kaupunkiohjelmat

Suomen kaupunkiverkkoon kuuluu hyvin eri kokoisia ja erilaisia kaupunkiseutuja metropolialueesta seutukaupunkeihin. Monimuotoinen kaupunkipolitiikka huomioi haasteiltaan ja kehitysedellytyksiltään eroavat kaupungit osana monikeskuksista kaupunkijärjestelmää.

Monimuotoisella kaupunkipolitiikalla tarkoitetaan laaja-alaista eri hallinnonalat käsittävää politiikkaa, joka sisältää tavoitteet niin kansalliselle kaupunkipolitiikalle kuin toimenpiteet erilaisille kaupungeille, metropolille, suurille kaupunkiseuduille, maakuntien keskuskau­pungeille sekä seutukaupungeille. 

Kaupunkiohjelmia ovat kestävän kaupunkikehittämisen ohjelma, kaupunkiohjelma ja seutukaupunkiohjelma. Kestävän kaupunkikehittämisen ohjelmaa koordinoi ympäristöministeriö.

Syyskuussa 2020 julkaistiin Kansallinen kaupunkistrategia, jota valmisteltiin valtiovarainministeriön koordinaatiossa. Strategian toimeenpanoa ja seurantaa valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmässä.

Lisätietoja: Katja Palonen ja Olli Voutilainen