Kaupunkiohjelmat

Suomen kaupunkiverkkoon kuuluu hyvin eri kokoisia ja erilaisia kaupunkiseutuja seutukaupungeista metropolialueeseen. Monimuotoinen kaupunkipolitiikka huomioi haasteiltaan ja kehitysedellytyksiltään eroavat kaupungit osana monikeskuksista kaupunkijärjestelmää.

Monimuotoisella kaupunkipolitiikalla tarkoitetaan laaja-alaista eri hallinnonalat käsittävää politiikkaa, joka sisältää tavoitteet niin kansalliselle kaupunkipolitiikalle kuin toimenpiteet erilaisille kaupungeille, metropolille, suurille kaupunkiseuduille, maakuntien keskuskau­pungeille sekä seutukaupungeille. Monimuotoinen kaupunkipolitiikka sisältää muun muassa nykyiset kaupunki­ohjelmat. Näitä ohjelmia ovat kestävän kaupunkikehittämisen ohjelma, kaupunkiohjelma ja seutukaupunkiohjelma.


 

 

 

 

 

 

Edelläkävijyydestä kestävää kasvua - Kaupunkiohjelma 2018-2022

Seutukaupunkiohjelma

Kestävän kaupunkikehityksen ohjelma

Lisätietoja: Hanna-Maria Urjankangas ja Olli Voutilainen