Kaupunkiohjelmat

Suomen kaupunkiverkkoon kuuluu hyvin eri kokoisia ja erilaisia kaupunkiseutuja seutukaupungeista metropolialueeseen. Monimuotoinen kaupunkipolitiikka huomioi haasteiltaan ja kehitysedellytyksiltään eroavat kaupungit osana monikeskuksista kaupunkijärjestelmää.

Monimuotoisella kaupunkipolitiikalla tarkoitetaan laaja-alaista eri hallinnonalat käsittävää politiikkaa, joka sisältää tavoitteet niin kansalliselle kaupunkipolitiikalle kuin toimenpiteet erilaisille kaupungeille, metropolille, suurille kaupunkiseuduille, maakuntien keskuskau­pungeille sekä seutukaupungeille. Monimuotoinen kaupunkipolitiikka sisältää muun muassa nykyiset kaupunki­ohjelmat. Näitä ohjelmia ovat kestävän kaupunkikehittämisen ohjelma, kaupunkiohjelma ja seutukaupunkiohjelma. Kestävän kaupunkikehittämisen ohjelmaa koordinoi ympäristöministeriö.

Syyskuussa 2020 julkaistiin Kansallinen kaupunkistrategia, jota valmisteltiin valtiovarainministeriön koordinaatiossa. Strategian toimeenpanoa valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmässä.

Rahoitushaku osaavan työvoiman saamiseksi seutukaupunkeihin on käynnistynyt

Seutukaupungeilla on mahdollisuus hakea rahoitusta hankkeisiin, joiden teemana on osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen. Haku on auki 14.6.2021-31.8.2021. Hankerahoitus on osa seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelmaa.   

Katso lisätietoja hausta täältä.

Kansallinen kaupunkistrategia

Edelläkävijyydestä kestävää kasvua - Kaupunkiohjelma 2018-2022

Seutukaupunkiohjelma

Seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelma 2020-2022

Kestävän kaupunkikehityksen ohjelma

Lisätietoja: Katja Palonen ja Olli Voutilainen