FI SV EN

Strategiat

Työ- ja elinkeinoministeriön ylimmän strategisen viitekehyksen muodostaa pääministeri Rinteen hallitusohjelma.

Hallitusohjelman tavoitteena on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä Suomi vuoteen 2030 mennessä. Hyvinvoinnin perusta on myös 2020-luvulla osaamisessa, työssä ja yrittäjyydessä. 

Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävässä Suomessa taloutta hoidetaan ihmisiä varten, ei päinvastoin. Kestävä talouskasvu rakentuu korkealle työllisyysasteelle ja vahvalle julkiselle taloudelle. Paitsi työllisyysasteen nostamiseen, nojaa kestävä talouskasvu myös työn tuottavuuden vahvistumiseen. 

Työllisyysaste nostetaan 75 prosenttiin ja työllisten määrä vahvistuu vähintään 60000 henkilöllä vuoden 2023 loppuun mennessä. Samaan aikaan työttömyysaste on alentunut 4,8 prosenttiin.

Hallitusohjelma

Muualla verkossa