FI SV EN

Strategiat

Työ- ja elinkeinoministeriön ylimmän strategisen viitekehyksen muodostaa pääministeri Sipilän hallitusohjelma ja sen toimintasuunnitelma

Hallitusohjelman mukaisesti:

Visio

Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä. Yhteiskunnassamme vallitsee luottamus.

Suomessa palkitaan ahkeruudesta, työstä ja toimeliaisuudesta. Kasvava talous perustuu hyvään johtamiseen, vahvaan yrittäjyyteen ja omistajuuteen sekä koko Suomen voimavarojen hyödyntämiseen.

Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa. Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle uudistamiselle kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen. Suomessa kannustetaan uusiutumiseen, luovuuteen ja uteliaisuuteen.

Epäonnistuakin saa, virheistä opitaan.

TYÖLLISYYSTAVOITE 72 %, TYÖLLISTEN MÄÄRÄ KASVANUT 110 000:LLA

 

Muualla verkossa