Strategiat

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu kestävän kasvun strategia. Se tähtää elinkeinorakenteen monipuolistamiseen, tuottavuuden paranemiseen, viennin kasvuun,  yritysten uudistamiseen ja toimintaedellytysten vahvistumiseen, sekä kansainvälisten  miljardiluokan ekosysteemien syntyyn.

Koronakriisin vuoksi hallituksen strategisessa työskentelyssä painopistettä on siirretty viruksen leviämisen estämiseen ja taloudellisen kriisiavun varmistamiseen. Tilanteen niin salliessa tavoitteeksi nousee taloudellisen toiminnan palauttaminen normaalioloihin. Kestävän kasvun strategiaa pohditaan kuitenkin samalla taustatyönä aiemman suunnitelman mukaisesti.

Tavoitteena on ajantasaistaa TEM:n aiemmat kasvupoliittiset linjaukset. Samalla ne yhteensovitetaan myös muihin hallitusohjelmassa nimettyihin valmisteltaviin asiakirjoihin kuten yrittäjyysstrategia, kansainvälisen kasvun ohjelma ja EU:n teollisuuspoliittisen strategia.

Myös hallitusohjelman vähähiilisyysstrategia linjaa kestävän kasvun strategian reunaehtoja samalla kun energiamarkkinoiden murros tarjoaa kasvun mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle.

Hallitusohjelman työllisyystavoitteita ovat: työllisyysaste nostetaan 75 prosenttiin ja työllisten määrä vahvistuu vähintään 60 000 henkilöllä vuoden 2023 loppuun mennessä. Samaan aikaan työttömyysaste on alentunut 4,8 prosenttiin. Kestävän kasvun strategia tukee näiden tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteita tarkastellaan kuitenkin koronakriisin myötä muuttuneessa tilanteessa.

Muualla verkossa