Strategiat

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan on kirjattu kestävän kasvun strategia. Se tähtää elinkeinorakenteen monipuolistamiseen, tuottavuuden paranemiseen, viennin kasvuun,  yritysten uudistamiseen ja toimintaedellytysten vahvistumiseen, sekä kansainvälisten  miljardiluokan ekosysteemien syntyyn.

TEM:n aiemmat kasvupoliittiset linjaukset on ajantasaistetaan ja yhteen sovitetaan kestävän kasvun strategian kanssa. TEM:n  Kestävän kasvun strategia liittyy myös muihin hallitusohjelmassa nimettyihin valmisteltaviin asiakirjoihin kuten yrittäjyysstrategia, kansainvälisen kasvun ohjelma ja EU:n teollisuuspoliittisen strategia.

Myös hallitusohjelman vähähiilisyysstrategia linjaa kestävän kasvun strategian reunaehtoja samalla kun energiamarkkinoiden murros tarjoaa kasvun mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle.

Hallitusohjelman työllisyystavoitteita ovat: työllisyysaste nostetaan 75 prosenttiin ja työllisten määrä vahvistuu vähintään 60000 henkilöllä vuoden 2023 loppuun mennessä. Samaan aikaan työttömyysaste on alentunut 4,8 prosenttiin. Kestävän kasvun strategia tukee näiden tavoitteiden saavuttamista.

Hallitusohjelma

Kestävän kasvun agenda

Muualla verkossa