Strategiat

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma korostaa kestävää talouskasvua, joka edistää talouspoliittisesti vahvaa ja välittävää yhteiskuntaa. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) hallinnonaloineen on keskeisessä asemassa kestävän talouden luomisessa ja Suomen velkaantumisen kääntämisessä laskuun. 

Hallitusohjelman keskeisiä päätavoitteita TEM:n kannalta ovat 80 %:n työllisyysastetavoitteen saavuttaminen vuoteen 2031 mennessä ja TKI-rahoitusosuuden nostaminen 4 %:iin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Puhtaan siirtymän voimakas edistäminen elinkeinoelämässä ja energian tuotannossa on keskeinen sisällöllinen painoalue. Osaavan työvoiman saatavuus on nousemassa entistä kriittisemmäksi tekijäksi kestävän talouden luomisessa. 

TEM ajantasaistaa hallinnonalansa strategian hallitusohjelman linjausten pohjalta syksyllä 2023. Hallinnonalan strategia tukee hallitusohjelman tehokasta ja vaikuttavaa toimeenpanoa vuosina 2023–2027. Ajantasaistettu strateginen kehikko muodostaa sisällöllisen lähtökohdan hallinnonalan tulosohjaukselle.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelma