Hoppa till innehåll

Företag

En av arbets- och näringsministeriets viktigaste uppgifter är att skapa goda förutsättningar för företagsverksamheten och näringslivet och därigenom stärka konkurrenskraften och sysselsättningen. Målet är att företagen ska förnyas, växa och internationaliseras genom utnyttjande av Finlands egna styrkor och affärsverksamhetsmöjligheterna i världsekonomin.

Meny