Hyppää sisältöön

Ministeriö on tutkinut Business Finlandia koskevat muutostarpeet

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.8.2019 12.01
Tiedote

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies otti päätöksessään 19.3.2019 kantaa Business Finlandin toimintamalliin. Työ- ja elinkeinoministeriö on päätöksen perusteella tutkinut, mitä lainsäädäntö- tai muita toimenpiteitä tarvitaan Business Finland Oy:n hoitamien julkisten hallintotehtävien selkeyttämiseksi sen varmistamiseksi, että yhtiön julkiset hallintotehtävät perustuvat perustuslain 124 §:n mukaiseen valtuutukseen. Ministeriö on toimittanut asiassa selvityksen apulaisoikeusasiamiehelle 30.8.2019.

Business Finlandin rakenne ja toiminta perustuvat lakiin Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä osakeyhtiöstä (1146/2017) ja lakia tarkentavaan asetukseen. Business Finlandin organisaatiorakenne on työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan edelleen tarkoituksenmukainen.

Business Finland tuottaa toimivasti ja lainsäädännön näkökulmasta ongelmattomasti viennin ja kansainvälistymisen edistämisen, ulkomaisten investointien edistämisen ja matkailun edistämisen palveluita. Business Finland Oy tekee myös lain valtuutuksen nojalla enintään 100 000 euron arvoisia valtionavustuspäätöksiä. Kaikki nämä palvelut ovat työ- ja elinkeinoministeriön sekä apulaisoikeusasiamiehen päätöksen mukaan oikein järjestettyjä.

Business Finlandin toimintamalli on osin täsmentynyt lainsäädännön voimaantulon jälkeen. Rahoituskeskuksen (viraston) ja yhtiön välisen tehtäväjaon tarkennukset ovat muun rahoitustoiminnan osalta tarpeellisia ottaen huomioon apulaisoikeusasiamiehen päätös ja perustuslain 124 §:n säännökset.

Yhtiön puolella olleista rahoituskeskuksen rahoitustoiminnan johtotehtävistä luovutaan 1.9.2019 alkaen. Rahoituskeskuksen vastuulla olevien rahoituspäätösten valmistelun osalta on tarpeen vielä varmistaa, että tosiasiallinen vastuu rahoitusesitysten valmistelusta ja sisällöstä on vain rahoituskeskuksessa. Rahoituskeskuksen rahoitushakemuksia koskevan esittelyn ja päätöksenteon osalta ei ole tarvetta toimenpiteisiin.

Lisäksi ministeriö käynnistää Business Finlandia koskevan lainsäädännön täsmentämisen valmistelun syksyllä 2019. Mahdolliset muutostarpeet voivat alustavan arvion mukaan koskea erityisesti rahoituskeskuksen ja yhtiön tehtävien määrittelyjen tarkentamista sekä rahoituskeskuksen ja yhtiön välisiä palvelusopimuksia koskevan sääntelyn täsmentämistä.

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimiva virasto. Rahoituskeskuksen ja sen hallinnoiman yhtiön Business Finland Oy:n tavoitteena on auttaa elinkeinoja uudistumaan ja kehittymään teknologian ja innovaatioiden keinoin sekä edistää kansainvälistä verkottumista, Suomeen suuntautuvaa matkailua ja investointeja.

Lisätiedot:
ylijohtaja Ilona Lundström, TEM, puh. 046 920 2344, [email protected]

 
Sivun alkuun