Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiopolitiikan näkemys korostaa uudistumista, kilpailukykyä ja pitkäjänteistä rahoitusta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.3.2019 13.02
Tiedote

Suomen tavoitteena on olla uuden teknologian ja innovaatioiden kilpailukykyinen kehittäjä, nopea omaksuja ja paras soveltaja. Innovaatiotoiminta tuottaa hyvinvointia ja ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiespuheenvuoro nostaa esiin lukuisia keinoja innovaatiopolitiikan kehittämiseksi seuraavalla hallituskaudella.

– Suomi on jäänyt hälyttävästi jälkeen kansainvälisessä kilpailussa tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan tehtävissä investoinneissa. Tavoitteena pitää olla tason nosto 4 prosenttiin bruttokansantuotteeseen suhteutettuna vuoteen 2030 mennessä. Tällöin taso olisi 9,3 miljardia eli kolme miljardia nykyistä suurempi, linjaa kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

– Päämääränä tulee olla, että t&k-investointeja ja innovaatiorahoitusta suunnataan yhteiskunnallisista haasteista ja teknologiamurroksista kumpuaviin teemoihin ja kasvualoihin. Tässä tarvitaan tutkimuksen, elinkeinoelämän, yritysten ja julkisten toimijoiden kiinteää kumppanuutta, korostaa osastopäällikkö Ilona Lundström.

Innovaatiopolitiikan keskeinen keino olisivat monivuotiset strategiset ohjelmat, jonka toteuttamiseen yritykset, julkiset toimijat ja muut toimijat sitoutuvat. Keinoihin sisältyy tutkimus- ja innovaationeuvoston toimintatapojen ja rakenteen uudistaminen uudeksi Kasvun ja osaamisen neuvostoksi.

Muita tunnistettuja kehittämiskohteita ovat digitaalinen arvonluonti ja aineettoman omaisuuden hyödyntäminen sekä tutkimustulosten entistä tehokkaampi kaupallistaminen. Digitalisaatio haastaa myös innovaatiopolitiikan ja sen keinot. Tarvitsemme jatkossa mm. selkeitä datan hyödyntämisen pelisääntöjä yritysten, yhteiskunnan ja käyttäjien näkökulmasta. Datan hyödyntämistä innovaatioiden lähteenä voidaan edistää lainsäädännön, sopimusten ja toimialojen itsesääntelyn keinoin.

– Onnistunut innovaatiopolitiikka on monen tekijän summa. Ytimessä ovat kuitenkin osaavat ihmiset ja innovatiiviset yhteisöt. Siksi meidän on huolehdittava siitä, että suomalaisten osaaminen on kohdallaan, mutta osaamme hyödyntää myös kansainvälistä osaamista sekä työperäisen maahanmuuton että muun muassa maassa jo olevien ulkomaisten korkeakouluopiskelijoiden kautta, osastopäällikkö Lundström painottaa.

Lisätiedot:

kansliapäällikkö Jari Gustafsson, TEM, p. 029 504 7400
osastopäällikkö Ilona Lundström, TEM, p. 029 504 7186

 
Sivun alkuun