Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Arbets- och näringsministeriets innovationspolitiska vision framhäver förnyelse, konkurrenskraft och långsiktig finansiering

Arbets- och näringsministeriet
12.3.2019 13.02 | Publicerad på svenska 12.3.2019 kl. 14.34
Pressmeddelande

Finland har som mål att konkurrenskraftigt utveckla ny teknik och nya innovationer, att snabbt tillägna sig den nya tekniken och de nya innovationerna och att vara bäst på att tillämpa dem. Innovationerna medför välfärd och ger lösningar på globala utmaningar. Tjänstemannainlägget från arbets- och näringsministeriet lyfter fram flera metoder att utveckla innovationspolitiken under den kommande regeringsperioden.

— Finland har på ett oroväckande sätt halkat efter i den internationella konkurrensen i fråga om investeringar i forskning, utveckling och innovationsverksamhet. Målet bör vara en höjning av nivån till fyra procent i förhållande till bruttonationalprodukten fram till år 2030. Då skulle nivån vara 9,3 miljarder, dvs. tre miljarder euro högre än den nuvarande, fastslår kanslichef Jari Gustafsson.

— Målet bör vara att investeringar i forskning och utveckling samt innovationsfinansiering riktas till sådana områden och tillväxtsektorer som är framsprungna ur samhällsutmaningar och tekniska omvälvningar. För detta krävs ett hållbart partnerskap mellan forskning, näringsliv, företag och offentliga aktörer, betonar avdelningschef Ilona Lundström.

Ett viktigt innovationspolitiskt instrument kunde bestå i fleråriga strategiska program som företag, offentliga aktörer och andra aktörer förbinder sig att genomföra. I åtgärderna ingår en reform av forsknings- och innovationsrådets förfaranden och strukturer så att det bildar ett nytt tillväxt- och kompetensråd.

Andra identifierade utvecklingsobjekt är digitalt värdeskapande och utnyttjande av den immateriella egendomen samt en effektivare kommersialisering av forskningsresultaten. Digitaliseringen innebär också en utmaning för innovationspolitiken och de innovationspolitiska åtgärderna. I fortsättningen behöver vi bl.a. ur företagens, samhällets och användarnas synvinkel klara spelregler vid utnyttjande av data. Utnyttjandet av data som källa för innovationer kan främjas genom lagstiftning, avtal och sektorernas självreglering.

— Lyckad innovationspolitik bygger på flera olika faktorer. Kunniga människor och innovativa gemenskaper utgör dock kärnan i den. Därför bör vi se till att finländarnas kompetens är på en tillräcklig nivå, men att vi också är kapabla att utnyttja internationellt kunnande genom både arbetskraftsinvandring och bl.a. sådana högskolestuderande som redan befinner sig i landet, betonar avdelningschef Lundström.

Ytterligare upplysningar:
Jari Gustafsson, kanslichef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7400
Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7186

 
Sivun alkuun