Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i januari

Arbets- och näringsministeriet
26.2.2019 9.06
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 251 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 34 400 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 5 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 65 900, vilket är 23 700 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 94 100, dvs. 14 700 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 3 500 färre än i januari i fjol, dvs. sammanlagt 31 900. I januari avslutades i genomsnitt 63,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 6,9 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under januari 87 000 nya lediga jobb, dvs. 12 400 fler än i januari i fjol. Allt som allt fanns det i januari 134 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 20 400 fler än för ett år sedan.

I slutet av januari deltog 122 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 800 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av januari fanns det i hela landet 21 100 permitterade, vilket är 3 600 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 15 100, vilket är 1 600 färre än i januari i fjol.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 6,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i januari 35 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 70,6 procent, dvs. 1,4 procentenheter högre än i januari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 181 000, vilket är 57 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 6,8 procent, dvs. 2,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna.

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman ANM, tfn 029 504 8050

 
Sivun alkuun