Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Valtiontakuurahaston tilinpäätös on vahvistettu vuodelta 2016

6.4.2017 13.30
Tiedote

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 6.4.2017 vahvistanut valtiontakuurahaston tilinpäätöksen vuodelta 2016.

Talousarvion toteutumisen osalta todetaan, että tilikauden suoriteperusteinen ylijäämä on 3,4 milj. euroa, kun tilikaudelle laadittu talousarvio oli 1,4 milj. euroa ylijäämäinen, jolloin poik­keamaksi muodostui 2,0 milj. euroa. Poikkeama johtui takaisinperinnän kehityksestä. Kassape­rusteisesti takaisinperintätuottoja kertyi 0,7 milj. euroa ennakoitua enemmän ja takaisinperin­täsaamiset kasvoivat talousarvioon verrattuna 1,3 milj. euroa.

Valtiontakuurahastosta annetun lain 2 §:n mukaan rahaston tarkoituksena on turvata valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa (443/1998) tarkoitetun yhtiön (Finnvera Oyj) antamien valtiontakuurahastosta annetun lain 4 §:ssä mainittujen sitoumusten täyttäminen. Rahaston varoista hoidetaan myös Valtiontakuukeskuksen ja sitä edeltäneen vientitakuulaitoksen ja Valtiontakauslaitoksen 11 §:ssä tarkoitetut vastuusitoumukset.

Linkki tilinpäätökseen tästä

Lisätiedot:
rahaston pääsihteeri Anne Rothovius, TEM, puh. 029 50 63532
neuvotteleva virkamies Jyrki Orpana, TEM, puh. 029 50 60133

 
Sivun alkuun