Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Statsgarantifondens bokslut för 2016 har fastställts

6.4.2017 13.30
Pressmeddelande

Statsrådet fastställde på sitt allmänna sammanträde den 6 april 2017 statsgarantifondens bokslut för 2016.

Statsgarantifondens resultat för 2016 enligt prestationsprincipen visar ett överskott på 3 444 958,89 euro (2015 visade resultatet ett överskott på 7 514 656,17 euro). I statsgarantifonden fanns vid utgången av 2016 cirka 670 miljoner euro.

När det gäller budgetutfallet konstateras det att räkenskapsperiodens överskott enligt prestationsprincipen är 3,4 miljoner euro, medan budgeten för räkenskapsperioden visade ett överskott på 1,4 miljoner euro, vilket innebär en avvikelse på 2,0 miljoner euro. Avvikelsen berodde på utvecklingen i fråga om återkrav. Enligt kontantprincipen inflöt det 0,7 miljoner euro mer återkravsintäkter än väntat och återkravsfordringarna ökade med 1,3 miljoner euro jämfört med budgeten.

Enligt 2 § i lagen om statsgarantifonden är syftet med fonden att trygga att de förbindelser som avses i 4 § och som ges av det bolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) (Finnvera Abp) uppfylls. Med medel ur fonden sköts också de ansvarsförbindelser som avses i 11 § och som har getts av Statsgaranticentralen och av exportgarantianstalten och Statsgarantianstalten som föregick centralen.

Bokslut finns här (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Anne Rothovius, generalsekreterare för fonden, ANM, tfn 029 50 63532
Jyrki Orpana, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 50 60133

Tillbaka till toppen