Hyppää sisältöön

Ylijohtaja Huttunen NNF2021-avauksessa: kehittyvä ydinvoima edellyttää myös kansainvälisen sääntely-yhteistyön tiivistämistä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2021 12.08
Tiedote
Riku Huttunen

Ydinenergiateollisuuden kansainvälinen liiketoimintatapahtuma, Nordic Nuclear Forum käynnistyy 8.6. Kolmipäiväinen verkkokonferenssi kokoaa yhteen satoja alan osaajia ympäri maailmaa. Konferenssin järjestää FinNuclear ry yhteistyössä kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n kanssa.

Tilaisuuden avauspuheessa ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä korosti ydinenergian päästöttömyyttä ja sen roolia yhtenä keskeisenä ilmastotoimena. Hän myös korosti turvallisuus ensin -periaatetta ydinvoiman sääntelyssä, käytössä ja uusien teknologioita kehitettäessä. Myös alan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön on pysyttävä mukana tässä kehityksessä.

– Ydinvoimalla on keskeinen ja kasvava rooli energialähteenä Suomessa. Vuodelle 2035 asetetun kansallisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää, että käytössämme ovat kaikki puhtaan energian teknologiat, Huttunen muistuttaa.

– Politiikan ja lainsäädännön tulee olla neutraalia, kun tehdään valintoja kestävien energialähteiden välillä. Siksi onkin ollut huolestuttavaa seurata eurooppalaista keskustelua kestävästä rahoituksesta ja taksonomiasta. Pitäisi mielestäni olla selvää, että samoja kestävyyskriteereitä sovelletaan kaikkiin energialähteisiin, korostaa Huttunen.

– Euroopan komissio on kuitenkin jakanut taksonomiaa koskevan delegoidun asetuksensa kahtia lykkäämällä kaasua ja ydinvoimaa koskevat säädökset myöhempään aikaan. Tämä tekee hyvin vaikeaksi tehdä asetuksesta kokonaisarviota, ja jäsenvaltioille ottaa siihen kantaa. Teknologianeutraalisuuden tulisi kuitenkin olla poliittisten tarkastelujen sijaan tässä ohjaavana periaatteena.

Huttunen muistuttaa, että ydinenergian osalta turvallisuus on aina etusijalla. Sääntelyn olisi kuitenkin keskityttävä olennaisiin tekijöihin: turvallisuuteen, laitosten luotettavuuteen ja prosesseihin. Tällä hetkellä paneudutaan liian usein yksityiskohtaisten normien ja sääntöjen noudattamiseen.

– Suomessa on juuri aloitettu ydinenergialainsäädännön kokonaisuudistukseen valmistelu. Tämä ei tarkoita sitä, että säädöksissä olisi jotain perusteellisesti vialla. Ydinenergialaki on toiminut varsin hyvin ja mahdollistanut sekä uusien ydinvoimalaitoksen rakentamisen, että maailman ensimmäisen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisen, Huttunen kertoo.

– Haluamme lainsäädäntöön kuitenkin enemmän oikeudellista selkeyttä ja johdonmukaisuutta. On myös valmistauduttava uusiin teknologioihin, kuten pienten SMR-reaktoreiden tuloon. Samalla on tarkasteltava vuorovaikutusta muiden sääntelyalojen sekä EU:n ja kansainvälisten säännösten kanssa. Lainsäädäntömme uudistaminen vie ehkä 5-6 vuotta, mutta nyt on aika aloittaa, Huttunen toteaa.

– Tulevaisuutta ajatellen on myös ratkaisevan tärkeää löytää joustavia tapoja kansainväliselle sääntely-yhteistyölle. Uusien ratkaisujen laaja käyttöönotto voi osoittautua erittäin vaikeaksi, jos jokaisella valtiolla on omat sääntönsä ja vaatimuksensa. Tämä on yleinen haaste, johon meidän on kaikkien vastattava, muistuttaa Huttunen.

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 431 6518
 

 
Sivun alkuun