Selvityshenkilöt kartoittamaan itsensä työllistäjien työttömyysturvajärjestelmää

Työ- ja elinkeinoministeriö 27.6.2016 13.04
Tiedote

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström on nimennyt 23.6.2016 selvityshenkilöt kartoittamaan muutostarpeita itsensä työllistäjien työttömyysturvaan ja -vakuutusjärjestelmään.

Selvityshenkilöiksi nimitetyt Akavan johtaja Maria Löfgren ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén työskentelevät toimikauden 15.8.–14.12.2016.

Selvitystyön pohjalta työttömyysturvajärjestelmään valmistellaan muutoksia, joilla kannustetaan itsensä työllistämiseen pää- ja sivutoimisesti, otetaan nykyistä paremmin huomioon erilaiset työnteon muodot sekä mahdollistetaan joustavat siirtymät yrittäjyyden ja palkkatyön välillä. Tavoitteena on esimerkiksi tehdä sivutoimisen yritystoiminnan aloittaminen työttömänä nykyistä sujuvammaksi.

Selvityksessä tarkastellaan muun muassa itsensä työllistäjien mahdollisuutta työttömyysturvaan sekä yrittäjänä ja palkansaajana tehdyn työn yhtäaikaista vakuuttamista työttömyyden varalle.

Selvityshenkilöt kuulevat keskeisten viranomaistahojen lisäksi työmarkkinajärjestöjä ja itsensä työllistäjien etujärjestöjä. Selvityshenkilöt esittävät ehdotukset työttömyysturvajärjestelmän muutoksille raportissaan 14.12.2016 mennessä.

Hallitusohjelman yhtenä kärkihankkeista on kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla.  Tilastokeskuksen mukaan yksinyrittäjien määrä on noussut viimeisen 15 vuoden aikana noin 50 000 henkilöllä.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Päivi Kerminen, TEM, puh. 029 504 9011

Jari Lindström kärkihankkeet