Sivut, joissa tagi ihmisoikeudet .

Oikeudellinen selvitys konkretisoi, millainen yritysvastuulaki voisi olla Suomessa

30.6.2020 15.45
TEM
Selvitys kartoittaa, millainen yrityksille lainsäädännössä asettava asianmukaisen huolellisuuden velvoite voisi olla Suomessa. Asianmukaisella huolellisuudella tarkoitetaan yrityksen velvollisuutta toimintaan, jolla ehkäistään ihmisoikeus- tai ympäristöriskin toteutuminen.

Käytännön keinoja yritysten ihmisoikeusvaikutusten huomioimiseen

16.2.2018 13.30
TEM
Suomalaiset yritykset, järjestöt ja ministeriöt ovat yhdessä pohtineet keinoja kunnioittaa ihmisoikeuksia yritystoiminnassa. Työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö ovat vetäneet yritysten ihmisoikeusvaikutuksiin liittyvää vuoropuhelua yritysten ja järjestöjen kanssa. Tavoitteena on ollut lisätä yhteisymmärrystä ja tuottaa yritystoiminnan ihmisoikeusvaikutusten huomioimiseen käytännön keinoja, joita kansainväliset vastuullisuusperiaatteet eivät aina tarjoa.

Tutkimushanke: Miten ihmisoikeuksiin liittyvät vastuut toteutuvat suomalaisyrityksissä?

10.6.2020 14.45
TEM VN TEAS
Uuden tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa kattavasti tietoa siitä, miten suomalaisyritysten ihmisoikeusvastuut toteutuvat suhteessa odotuksiin ja standardeihin, joita on asetettu YK:n ohjaavissa periaatteissa. Hankkeen toteuttavat Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, 3bility Consulting ja Ihmisoikeuskeskus.

Työministeri Harakka: Tuottava työyhteisö arvostaa ja hyödyntää moninaisuutta

24.6.2019 12.22
TEM
- Tänään käynnistynyt Helsinki Pride muistuttaa meitä kaikkia työstä, joka on vielä tehtävänä ihmisoikeuksien puolustamisessa, työministeri Timo Harakka painottaa.

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit