Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Delegationen för rymdärenden tillsattes

Arbets- och näringsministeriet
5.9.2019 14.09
Pressmeddelande

Statsrådets allmänna sammanträde har tillsatt den nya delegationen för rymdärenden för mandattiden 6.9.2019–5.9.2022.

Delegationen för rymdärenden finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet och är ett rådgivande organ i ärenden som gäller rymdpolitik och rymdområdets verksamhetsmiljö. I delegationens behörighet ingår särskilt stärkande av den nationella rymdstrategin och uppföljning av det strategiska genomförandet samt uppställande av riktlinjer och prioriteringar för Finlands internationella påverkansarbete. Delegationen samlar in synpunkter från de olika förvaltningsområdena. Ministerierna svarar dock själva för rymdverksamheten inom respektive förvaltningsområde.

Under de senaste åren har det förts diskussioner mellan olika förvaltningsområden och aktörer inom området om att utveckla den decentraliserade rymdförvaltningen. ANM beredde våren 2019 en översyn av delegationen för rymdärenden i nära samarbete med andra ministerier och intressentgrupper. Statsrådets tillsättande av delegationen för rymdärenden godkändes vid statsrådet 7.6.2019. Målet är att förtydliga och stärka delegationens verksamhet och förbättra samordningen och beredningen av rymdärenden.

Delegationens sammansättning 6.9.2019–5.9.2022:

Ordförande: Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet
Vice ordförande: Päivi Antikainen, kommunikationsråd, kommunikationsministeriet

Medlemmar:

Tanja Jääskeläinen, biträdande avdelningschef, utrikesministeriet
Kai Knape, säkerhetsdirektör, försvarsministeriet
Tanja Suni, forskningsdirektör, miljöministeriet
Pentti Lähteenoja, överdirektör, jord- och skogsbruksministeriet
Janne Koivukoski, räddningsråd, inrikesministeriet
Paavo-Petri Ahonen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet
Juhani Damski, generaldirektör, Meteorologiska institutet
Kimmo Kanto, head of space, Business Finland
Susan Linko, direktör, Finlands Akademi
Veera Sylvius, verkställande direktör, Space Systems Finland Oy/föreningen Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry
Juha-Matti Liukkonen, direktör, Reaktor Group Oy/föreningen Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry
Minna Palmroth, professor, Helsingfors universitet/nationella COSPAR-kommittén

Ett sekretariat som finns i ANM anvisas delegationen: Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, Jenni Tapio, ledande sakkunnig, Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman och Heidi Pennanen, sakkunnig

Ytterligare upplysningar:
ledande sakkunnig Maija Lönnqvist, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 331 3791, [email protected]

Tillbaka till toppen