Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Södra och Västra Finland får 4 miljoner euro i stöd för små och medelstora företags internationalisering

Arbets- och näringsministeriet
12.3.2020 14.30 | Publicerad på svenska 13.3.2020 kl. 17.38
Pressmeddelande

Statsrådet har beviljat 4 miljoner euro i understöd för utvecklande av företag som är i linje med programmet för påskyndande av små och medelstora företags tillväxt i Södra och Västra Finland. Programmet är särskilt inriktat på att stödja tillväxt- och internationaliseringsberedskapen bland små och medelstora företag som just har börjat växa.

Av anslaget anvisades 2,2 miljoner euro till NTM-centralen i Tavastland och 1,8 miljoner euro till NTM-centralen i Mellersta Finland. NTM-centralerna beviljar understöd för utvecklande av företag på ansökan till små och medelstora företag som är verksamma inom deras regioner. Målet med programmet är att öka antalet små och medelstora företag som söker tillväxt genom internationalisering. Om programmets innehåll, finansieringskriterier och hur man ansöker om understöd för utvecklande av företag för projekt i linje med programmet informeras närmare på NTM-centralernas webbplatser senast i början av april.

Statsrådet beslutade att dela ut det nationella anslaget för 2020 i understöd för utvecklande av företag i sin helhet till regionerna i Södra och Västra Finland, dvs. NTM-centralerna i Tavastland och Mellersta Finland. Anledningen är att beloppet av strukturfondsmedel som står till förfogande i regionerna är ringa i förhållande till antalet små och medelstora företag med tillväxt- och internationaliseringspotential. Syftet är dock att tillämpa programmet för påskyndande av små och medelstora företags tillväxt även med medel från strukturfondsprogrammet för Östra och Norra Finland.

Det regionala programmet för påskyndande av små och medelstora företags tillväxt är en del av det mer omfattande programmet för export och internationell tillväxt i enlighet med statsminister Marins regeringsprogram som för närvarande bereds vid arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare upplysningar:
Sirpa Hautala, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 684

Tillbaka till toppen