Hoppa till innehåll

Beredningen av stadsprogrammet inleds

arbets- och näringsministerietjustitieministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2018 15.52
Pressmeddelande

Bästa lösningar på städernas tillväxt, hållbarhet och välfärd söks i samarbete mellan städerna och staten. Regeringen inleder beredningen av stadsprogrammet för 2018–2022.

– Finland behöver on starkare och synligare stadspolitik än för närvarande, betonar ordföranden för programmets styrgrupp, kommunikationsminister Anne Berner.

– Med tanke på hållbar samhällsekonomisk tillväxt är det särskilt viktigt att satsa på framgång i stora stadsregioner, eftersom detta återspeglas i hela landet, fortsätter minister Berner.

I utarbetandet av programmet utnyttjas städernas sakkunskap och befintliga samarbetsstrukturer för städerna och staten.

– Städers tillväxt har ett fast samband med bland annat tillgång på kompetent arbetskraft, integration och förebyggande av marginalisering. Därför är det viktigt att tillsammans fundera på hur dessa frågor kan lösas, säger arbetsminister Jari Lindström, som är medlem i styrgruppen.

– I programmet vill vi få en uppfattning om de mål och åtgärder som kan bidra till att stödja städernas tillväxt, hållbarhet och välfärd, påpekar den tredje medlemmen i styrgruppen, justitieminister Antti Häkkänen.  

Stadsprogrammet kompletterar annat arbete som stöder utvecklingen i städerna. Programmet samordnas med beredningen av programmet för hållbar stadsutveckling och regionstadsprogrammet.

Stadsprogrammet avses bli färdigt senast 30.8.2018.

Styrgruppen består av kommunikationsminister Anne Berner (ordförande), arbetsminister Jari Lindström och justitieminister Antti Häkkänen. Till stöd för styrgruppen finns ett sekretariat, vars ordförande är Hanna-Maria Urjankangas från arbets- och näringsministeriet. I sekretariatet medverkar representanter för städer, de ministerier som är centrala för stadsutvecklingen samt Kommunförbundet.

Information om stadsutveckling http://tem.fi/kaupunkien-kehittaminen

Ytterligare upplysningar:

Hanna-Maria Urjankangas, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3739

Anne Berner Antti Häkkänen Jari Lindström
Tillbaka till toppen