Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lintilä: Rolls Royces marina forskningscentrum skapar genast arbetstillfällen och ett ekosystem för den marina sektorn

Arbets- och näringsministeriet
8.3.2017 17.14 | Publicerad på svenska 9.3.2017 kl. 11.42
Pressmeddelande

– Finland har i dag den 8 mars 2017 fått en fin investeringsnyhet i kölvattnet av marinklustret. Detta ökar omedelbart den kunskapsbaserade sysselsättningen i hela den omfattande värdekedjan kring marinklustret runt om i Finland, säger näringsminister Mika Lintilä.

Rolls Royce har precis berättat att bolaget inrättar ett forskningscentrum för autonom sjöfart i Åbo. Beslutet innebär samtidigt att bolagets resurser för utveckling av den autonoma sjöfarten koncentreras till Finland. Utvecklingsbehovet uppkommer i och med att sjöfartens navigering automatiseras. Forskningscentrumet inleder sin verksamhet redan i år.

Enligt minister Lintilä förutsatte detta investeringsbeslut omsorgsfullt arbete med att lyfta fram Finlands styrkor för den internationella aktören. Globalt sett fanns det många som ville få investeringen. Finlands styrkor som bidrog till beslutet var det befintliga marina klustret, ett lämpligt havsområde, mycket IKT-kompetens och digital kompetens, en sporrande innovationsfinansiering samt ett förutsägbart och tryggt samhälle.

– Jag tackar alla som jobbar i vårt Team Finland-lag för det hängivna arbete som ni har utfört för att få denna investering till Finland, konstaterar näringsminister Lintilä.

Minister Lintilä anser att Rolls Royces investering är ett bra exempel på att ekosystemtänkandet blir en del av närings- och innovationspolitiken. – En stor, internationell aktör har förstått att det behövs så mycket ny teknik och kompetens att inte ens deras resurser räcker för att utveckla detta ensam. Därför har aktören gått in för ekosystemtänkande, där tredje parter, till och med konkurrenter, kan delta i arbetet, belyser minister Lintilä.

– Det finns stor potential på marina investeringar i Finland, betonar näringsminister Mika Lintilä. Vi kan utveckla Finland till en ännu mer intressant omvärld för företag i marinklustret genom att fortsätta med det intensiva Team Finland-samarbetet. I samarbetet har under arbets- och näringsministeriets ledningsansvar deltagit Tekes i finansieringsprogrammen i sektorn, VTT och universitet i forskningen, kommunikationsministeriet samt Trafi i regleringen av testområdet för självnavigerande båtar. Finpro och Invest in Finland bidrog till att locka hit investeringen genom att omsorgsfullt beskriva vår marina industri och vårt ekosystem av IKT-företag.

– Beslutet att inrätta ett forskningscentrum för sjöfart sporrar de finländska företagen och den finländska forskningen att i kölvattnet av marinklustret allt mer satsa på digitalisering och artificiell intelligens, fastslår näringsminister Mika Lintilä. Statens tekniska forskningscentral (VTT) och Tammerfors tekniska universitet samt flera finländska SMF-företag har nu kommit in i kärnan av att utveckla digitaliseringen och den artificiella intelligensen i egenskap av strategisk partner för det nya forskningscentrumet.

Ytterligare upplysningar:
Hannu Väänänen, specialmedarbetare, ANM, tfn  050 410 4909
Reijo Münther, branschdirektör, ANM, tfn 050 443 0245

Tillbaka till toppen