Hoppa till innehåll

I vilken riktning skulle Internationella energiorganet styra Finlands energipolitik?

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2018 10.33
Pressmeddelande

Internationella energiorganet IEA granskar medlemsländernas energipolitik med fem års intervall. Den tredje utvärderingen av Finlands energipolitik offentliggörs på WEC Finlands energidag som en del av evenemanget Energia 2018 i Tammerfors den 23 oktober. IEA:s multinationella expertgrupp besökte Finland i november 2017. Gruppen träffade under veckan centrala aktörer från energisektorn samt diskuterade med representanter för olika myndigheter, verksamhetsutövare, intresseorganisationer och civilsamhällesorganisationer.

Landsgranskningens tematiska fokus ligger denna gång på utsläppsminskningar inom ansvarsfördelningssektorn och särskilt inom trafiksektorn, på den hållbara användningen av skogsbiomassa samt på samproduktionen av el och värme (CHP) och dess framtid som en del av förändringen inom elsektorn.

Som resultat av besöket sammanställde IEA tillsammans med granskningsgruppen en skriftlig landsrapport som innehåller en bedömning av läget inom Finlands energipolitik och ger rekommendationer om behövliga nya politikåtgärder.

Arbets- och näringsministeriet ordnar ett publikationstillfälle för IEA:s landsrapport om Finland 2018 i Tammerfors mässcentrum tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 14.30 – 16.20.

Vid publikationstillfället presenterar Paul Simons, vice generaldirektör för IEA,  rekommendationerna i rapporten om landsgranskningen, och därefter kommenterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen rekommendationerna. Ordförande vid publikationstillfället är överdirektör Riku Huttunen från arbets- och näringsministeriet.

Publikationstillfällets språk är engelska. Tillställningen kan följas som direktsändning på webben och senare som bandupptagning på adressen: https://tem.videosync.fi/energiapolitiikan-maatutkinnan-julkistus

Närmare information om publikationstillfället finns på energimässans webbplats på adressen: www.energiamessut.fi

Ytterligare upplysningar:

Katja Tuokko, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 465 5533
Mauri Vieru, kommunikationsexpert, tfn 050 431 6519

Tillbaka till toppen