Hoppa till innehåll

Tiilikainen till möte för de nordiska energiministrarna i Oslo den 23 november

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2017 15.24
Pressmeddelande

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen deltar i Nordiska rådets möte för de nordiska energiministrarna i Oslo den 23 november 2017. Avsikten är att ministrarna vid mötet ska anta ett nordiskt energipolitiskt samarbetsprogram för 2018–2021 och diskutera elmarknadens funktion samt läget för EU:s vinterpaket.

Det kommer också att föras diskussioner om utvecklingen av energisamarbetet utifrån ett öppningsanförande av Jorma Ollila. I somras publicerades Ollilas rapport ”Nordiskt energisamarbete: starkt i dag – starkare i morgon”, som är en genomlysning av hur det nordiska strategiska energisamarbetet kan utvecklas under de kommande 5–10 åren. Efter öppningsanförandet diskuterar ministrarna hur Ollilas förslag bör beaktas i det kommande samarbetet och hur förslagen bör följas upp i fortsättningen.

Vid mötet i Oslo avser man även anta ett nordiskt energipolitiskt samarbetsprogram för 2018–2021. De praktiska energipolitiska initiativen i det nordiska energisamarbetet gäller delområden som är av uppenbar politisk betydelse och till klar nytta för de nordiska länderna. Detta kan innebära t.ex. vidareutveckling av den nordiska elmarknaden.

Ett nordiskt elmarknadsforum kunde utgöra ett forum för diskussion mellan förvaltning, regulatorer och företag. På samma sätt som marknaden behöver politisk styrning, behöver också den politiska nivån få respons från marknadsaktörerna. Finland understöder idén och föreslår att det första elmarknadsforumet ordnas våren 2018 och helst i samband med de CEM9- och MI3-möten som ordnas i Köpenhamn och Malmö i maj.

Minister Tiilikainen redogör under mötet för behandlingsläget för EU:s paket för ren energi (”Vinterpaketet”). Det kommer också att dryftas hur det regionala samarbete inom EU som beskrivs i paketets förvaltningsmodell och marknadsmodell kan användas för att utveckla det nordiska energisamarbetet.

Tiilikainen presenterar också ett finländskt initiativ, enligt vilket Åland i framtiden kunde utgöra ett modellområde för framtidens flexibla energisystem baserat på smarta elnät och produktion och förbrukning av hundraprocentigt förnybar energi. Finland föreslår att det utreds hur projektet kunde utvidgas till de övriga nordiska länderna.

Ytterligare upplysningar:
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn +358 40 836 4823
Hannu Lipponen, specialforskare, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 460 2304
Hanne Siikavirta, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 396 3573

Tillbaka till toppen