Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsminister Harakka bekantar sig med sysselsättningstjänsterna

Arbets- och näringsministeriet
23.9.2019 11.56 | Publicerad på svenska 24.9.2019 kl. 15.48
Pressmeddelande

Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna tillhandahåller statens tjänster till arbetssökande och företag. I höst och nästa år kommer minister Harakka att besöka olika orter för att sätta sig djupare in i frågor kring de här tjänsterna och andra sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Vid budgetmanglingen kom regeringen överens om betydande satsningar på att främja sysselsättningen. Avsikten är att hjälpa arbetssökande att komma ut i arbetslivet snabbare och erbjuda tjänster som är anpassade efter de individuella behoven. Målet med sysselsättningspaketet är att få Finland in på samma spår som de andra nordiska länderna och på ett systematiskt sätt höja sysselsättningsgraden genom att satsa på sysselsättningstjänsterna i likhet med grannländerna.

Städerna mer aktivt engagerade kring sysselsättningstjänsterna

Städernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster stärks genom försök som överför arbets- och näringsbyråernas uppgifter till städer. Målet är att förbättra möjligheterna särskilt för personer som varit arbetslösa en längre tid eller med en svag ställning på arbetsmarknaden att komma in på arbetsmarknaden.

Med tanke på arbetssökande är det viktigast att man förenar resurserna inom olika områden, såsom sysselsättnings- och livskraftstjänsterna, hälso- och sjukvården och utbildningen så att de betjänar arbetssökandena på bästa möjliga sätt.

Arbetssökande får personligare tjänster 

Reformen av arbets- och näringstjänsterna väcker säkert också diskussion under besöken. I fortsättningen ska den effektiva jobbsökningen inledas så snabbt som möjligt efter att man har anmält sig som arbetssökande. De tjänster som är avsedda för den arbetssökande och den avtalade skyldigheten att söka jobb bygger på en personlig sysselsättningsplan.

För att det ska vara möjligt att förbättra tjänsterna, ska arbets- och näringsbyråernas finansiering ökas under fyra år med ett tilläggsanslag på totalt 51 miljoner euro. Anslaget används i huvudsak till att anställa mer personal.

Under varje besöksdag fokuserar man också på att hitta lösningar på problem som gäller matchningen av arbetstagare och arbetsgivare, tillgången till kompetent arbetskraft och en bredare tillämpning av lönesubventionen. 

Höstens besöksorter 

  • 23.9 Norra Österbotten, Uleåborg 
  • 7.10 Sydöstra Finland, Kouvola eller Kotka                           
  • 21.10 Egentliga Finland, Åbo
  • 4.11 Norra Savolax, Kuopio                                                                      
  • 11.11 Österbotten, Vasa                        
  • 25.11 Mellersta Finland, Jyväskylä 

Ändringar är möjliga. Besöken fortsätter år 2020. 

Ytterligare information:

Piia Rekilä, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 396 3574
Jarkko Tonttila, industriråd, tfn 0295 060 069
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen