Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Den arbetsgrupp som sett över företagsstöden lämnade sin slutrapport

Arbets- och näringsministeriet
5.4.2018 11.36 | Publicerad på svenska 6.4.2018 kl. 10.10
Pressmeddelande

Den parlamentariska arbetsgrupp som haft till uppgift att se över företagsstöden överlämnade sin slutrapport till näringsminister Mika Lintilä den 5 april 2018. Arbetsgruppen gick igenom företagsstöden i Finland och nådde enighet om de kriterier utifrån vilka stöden kan bedömas.

– Arbetsgruppen utredde frågan grundligt: stöden gicks igenom, forskare och berörda grupper hördes och det konstaterades att systemet behöver utvecklas. I diskussionerna inom arbetsgruppen nåddes samförstånd om i vilken riktning stödsystemet bör utvecklas, men det rådde inte tillräckligt stor samsyn för att kunna gallra bland företagsstöden och rikta om stöden, summerar riksdagens vice talman Mauri Pekkarinen, som varit ordförande för arbetsgruppen.

– För att stärka utvärderingen av stödsystemet och den vetenskapliga forskningen presenterar vi i rapporten förslag som har långvariga verkningar. Dessa förslag gör det möjligt att fatta faktabaserade beslut även i framtiden, preciserar Pekkarinen.

Arbetsgruppen föreslår enhälligt att den ekonomiska konsekvensbedömningen av företagsstöden ska utvecklas. Därför föreslås det att det inom den företagsstödsdelegation som lyder under arbets- och näringsministeriet inrättas en forskningssektion, som ska ha en styrande roll i inriktandet av forskningen. Även den långsiktiga dialogen med berörda grupper behöver utvecklas, och därför föreslås också att det inrättas en näringspolitisk sektion under företagsstödsdelegationen.

Slutrapport på finska

Ytterligare upplysningar:
Olli Koski, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7174
Ilona Lundström, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7186
Terhi Järvikare, överdirektör, finansministeriet, tfn 029 553 0113
Leo Parkkonen, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 029 553 0372

Tillbaka till toppen