Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Yritystukityöryhmän loppuraportti luovutettu

Työ- ja elinkeinoministeriö
5.4.2018 11.36
Tiedote

Yritystukia tarkastelleen parlamentaarisen työryhmän loppuraportti luovutettiin 5.4.2018 elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Työryhmä kävi läpi Suomen yritystuet ja pääsi yksimielisyyteen kriteereistä, joilla tukia voidaan arvioida.

– Työryhmä teki perusteellisen perkaustyön: tuet käytiin läpi, tutkijoita ja sidosryhmiä kuultiin ja järjestelmää todettiin tarpeelliseksi kehittää. Työryhmän keskusteluissa syntyi yhteisymmärrys tukijärjestelmän kehittämisen suunnasta, vaikka ei löytynyt riittävää yhteistä näkemystä yritystukien karsimiseksi ja tukien uudelleen suuntaamiseksi, summaa työryhmän puheenjohtajana toiminut varapuhemies Mauri Pekkarinen.

– Tukijärjestelmän arvioinnin ja tieteellisen tutkimuksen vahvistamiseksi tehdään raportissa ehdotuksia, jotka jättävät pitkäaikaisen jäljen. Näiden ehdotusten toimeenpano mahdollistaa tietoon perustuvat päätökset myös tulevaisuudessa, Pekkarinen tähdentää.

Työryhmä ehdottaa yksimielisesti yritystukien taloustieteellisen vaikutusarvioinnin kehittämistä. Sen johdosta työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimivaan yritystukineuvottelukuntaan ehdotetaan perustettavaksi tutkimusjaosto, joka ottaisi ohjaavan roolin tutkimuksen suuntaamisessa. Myös pitkäjänteistä sidosryhmävuoropuhelua on tarve kehittää, ja siksi esitetään myös elinkeinopoliittisen jaoston perustamista yritystukineuvottelukunnan alle.

Yritystukityöryhmän loppuraportti 5.4.2018

Lisätiedot:
johtaja Olli Koski, TEM, p. 029 504 7174
ylijohtaja Ilona Lundström, TEM, p. 029 504 7186
ylijohtaja Terhi Järvikare, VM, p. 029 553 0113
lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, VM, p. 029 553 0372

 
Sivun alkuun