Vuorotteluvapaa ja -korvaus

Työ- ja elinkeinoministeriö johtaa, ohjaa ja kehittää vuorotteluvapaan toimeenpanoa työvoimapoliittisten asioiden osalta ja sosiaali- ja terveysministeriö vuorottelukorvaukseen liittyvien asioiden osalta.

Vuorotteluvapaa tarjoaa

  • työntekijälle mahdollisuuden parantaa työssä jaksamista
  • työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden saada työkokemusta ja ylläpitää ja kehittää työmarkkinavalmiuksia
  • työnantajalle mahdollisuuden saada joustavuutta ja uutta osaamista työyhteisöön.

Työntekijä ja työnantaja sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta. Työntekijä voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla. Vuorotteluvapaan aikana työntekijän palvelussuhde on lepotilassa.

Työnantajan on palkattava sijainen vuorotteluvapaan ajaksi. Sijaiseksi käy vain henkilö, joka on työttömänä työnhakijana TE-toimistossa.

Vuorotteluvapaalle jäävälle maksetaan vapaan ajalta vuorottelukorvausta. Vuorottelukorvauksen maksaa työttömyyskassa tai Kela.

Tarkempia tietoja vuorotteluvapaan edellytyksistä saa TE-toimistosta, työttömyyskassasta ja Kelalta.