Branschvisa publikationer

Branschrapporter

Branschrapporterna är en årligen uppdaterad publikationsserie av analytiska rapporter om läget och framtidsutsikterna för affärsverksamheten inom olika branscher i Finland. Rapporterna har sammanställts av branschchefen för var och en av branscherna.

Branschrapporter har publicerats sedan år 1993. Publikationer från och med år 2015 finns tillgängliga via denna webbplats. Rapporterna är skrivna på finska. De innehåller ett presentationsblad med referat på svenska.

Utsikterna och lägesöversikter för olika branscher

Arbets- och näringsministeriet publicerar på hösten och våren översikter över det allmänna läget och framtidsutsikterna för olika branscher. I översikterna redogörs dessutom för de faktorer som påverkar utvecklingen inom branscherna och bl.a. branschens betydelse i Finland. I lägesöversikterna ger branschcheferna och experterna för sin del en kort och aktuell rapport om läget för tillväxtbranschen på sitt ansvarsområde.

NTM-centralernas branschchefer för olika branscher sammanställer översikterna och de publiceras i ANM:s nyhetsbrev och på denna webbplats.

SMF-branschbarometrar

ANM har från och med resultaten av SMF-företagsbarometern 2/2015 börjat publicera separata SMF-branschbarometrar som studerar SMF-företagens konjunkturutsikter, tillväxt och förnyelse, internationalisering samt utvecklingsbehov och –hinder. Genom aktuella frågor har också digitaliseringens roll i affärsverksamheten utretts.

Övriga publikationer

Övriga publikationer innehåller sådant branschspecifikt extra material som arbets- och näringsministeriet har producerat.

Branscherna

Material publiceras om följande branscher:

  • Elektronik- och elindustrin
  • Livsmedelsindustrin
  • Gruv- och stenindustin
  • Tillverkningen av maskiner och utrustning
  • Träproduktsindustrin
  • Förnybar energi
  • Naturproduktsbranschen
  • Tjänster för affärslivet
  • Turism
  • Social- och hälsovårdstjänster