I EU:s trepartsförhandlingar nåddes enighet om direktivet om förnybar energi

30.3.2023 12.50
ANM
Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd nådde på morgonen den 30 mars 2023 en preliminär överenskommelse om uppdateringen av direktivet om förnybar energi. Bakgrunden till uppdateringen som höjer målen för förnybar energi är EU:s 55 %-paket som går ut på att unionen ska minska sina växthusgasutsläpp med 55 procent fram till 2030.

Karhu och Dahlberg ska utreda möjligheter att förbättra ställningen för konsumenter med dyra tidsbundna elavtal

29.3.2023 12.06
ANM
Mika Lintilä portaissa
Den 29 mars 2023 tillsatte arbets- och näringsministeriet två utredare med uppgift att göra en utredning om och lägga fram förslag på sätt att förbättra ställningen för konsumenter med dyra tidsbundna elförsäljningsavtal. Till utredare utsågs Juha Karhu, professor emeritus i obligationsrätt, och Maija Dahlberg, biträdande professor i offentlig rätt. Utredningen ska vara klar senast den 31 maj 2023.

Målen och prioriteringarna för försörjningsberedskapen diskuterades vid ett seminarium om försörjningsberedskapen som ordnades av ministeriet

28.3.2023 13.39
ANM
Porträtt av arbetsminister Tuula Haatainen
Finlands första redogörelse om försörjningsberedskapen och riktlinjerna för utvecklandet av den finländska försörjningsberedskapen var huvudteman vid ett seminarium som arbets- och näringsministeriet ordnade i Lilla parlamentet den 28 mars 2023. Över 100 sakkunniga inom försörjningsberedskapen deltog.

Finlands riktning: förslag om hur produktiviteten och tillgången på arbetskraft kan förbättras under nästa regeringsperiod har publicerats

27.3.2023 14.31
ANM
I projektet Suomen suunta (Finlands riktning) har arbetsmarknadens parter tillsammans med sakkunniga dryftat metoder för att påskynda Finlands ekonomiska tillväxt under den kommande valperioden. Målet var att hitta en ny, mer hållbar riktning för Finland och samtidigt stärka dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Slutrapporten från projektet, som hade initierats av arbetsminister Tuula Haatainen, presenterades den 27 mars 2023 i Ständerhuset.

Regeringen utnämnde Geologiska forskningscentralens direktion för en ny mandatperiod

30.3.2023 13.36
ANM
Regeringen utnämnde den 30 mars 2023 Geologiska forskningscentralens (GTK) direktion och förordnade Juha Ylimaunu till direktionens ordförande. Direktionens mandatperiod sträcker sig från den 1 april 2023 till den 31 mars 2026.

Utredning: En ny innovationspolitik krävs för att påskynda den gröna omställningen

28.3.2023 9.03
ANM
innovaatiot
En långsiktig och reformerande innovationspolitik krävs för att påskynda den gröna omställningen. Det är fråga om en flerdimensionell helhet där det behövs en aktiv, proaktiv, experimentell och inkluderande attityd, konstateras i en rapport som arbets- och näringsministeriet publicerade den 28 mars 2023.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister