Innehåll med tagg ulkomainen työvoima .

Utredning: Integrationsprogram och språkutbildning ökar sysselsättningen bland invandrare

30.3.2022 13.15
ANM
Maahanmuuttajia opiskelemassa.
Integrationsprogrammen och språkutbildningen ökar sysselsättningen bland invandrare. En aktiv arbetskraftspolitik är effektivast för de svårast sysselsatta. Ekonomiska sanktioner fungerar sannolikt bäst för högutbildade, konstateras det i en utredning som gjorts av Työn ja talouden tutkimus Labore som beställts av som arbets- och näringsministeriets Kompetenscentret för integration av invandrare.

Ny broschyr och rådgivningstjänst ska förebygga utnyttjande av säsongsarbetare och andra som kommer till Finland för att arbeta

15.6.2021 14.20
ANM
Kuva mansikkakorista poimijan käsissä.
Arbets- och näringsministeriet publicerar en broschyr för personer som kommer till Finland för att arbeta med information om arbetstagares rättigheter och om hjälpande instanser. Ministeriet öppnar också en flerspråkig rådgivningstjänst för utländska säsongsarbetare.

Man vill göra det lättare för internationella studerande att stanna i Finland – regeringen föreslår lagändringar

16.12.2021 16.40
ANM
Internationella studerande arbetar vid ett laboratorium.
Finland strävar efter att locka betydligt fler internationella experter. En regeringsproposition som överlämnats till riksdagen gör det möjligt för studerande från utlandet att i fortsättningen få uppehållstillstånd för hela sin studietid. Den nya lagen förbättrar också möjligheterna att söka arbete efter studierna.   

Arbetsgrupp söker metoder för att förebygga missbruk när det gäller inkvartering av utländska arbetstagare

7.10.2021 14.35
ANM SHM
Missbruk i anslutning till inkvartering av utländska arbetstagare kan i värsta fall vara kopplat till utnyttjande av arbetskraft och människohandel. En arbetsgrupp har utsetts för att utveckla övervakningen av boendeförhållandena och lägga fram förslag till hur myndighetssamarbetet, regleringen och anvisningarna bör utvecklas. 

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna