Energiministrarna enas om åtgärder för att dämpa vinterns energipriser

29.9.2022 14.52
ANM
EU-lippuja
EU-ländernas energiministrar samlas till ett extra möte i energirådet fredagen den 30 september 2022. Målet är att nå samförstånd mellan EU-länderna om rådets förordning om nödåtgärder genom vilka EU ingriper i de höga elpriserna och minskar energiprisernas negativa effekter för konsumenterna.

Marknadskontroll stärks – regeringen föreslår kompletterande bestämmelser för fyra produktgrupper

29.9.2022 13.56
ANM
Syftet med marknadskontroll är att säkerställa att de produkter som finns på marknaden inte äventyrar användarnas hälsa eller säkerhet eller miljön, och att produkterna fungerar på rätt sätt. Regeringen föreslår vissa kompletteringar när det gäller verkställigheten av marknadskontrollförordningen i fråga om leksaker, maskiner avsedda för konsumentbruk, mätinstrument och gasanordningar.

EU:s krisinstrument för den inre marknaden och ekodesign teman i konkurrenskraftsrådet

28.9.2022 9.56
ANM
EU:s ministrar med ansvar för konkurrenskraft möts i Bryssel den 29 september 2022 för att behandla frågor som gäller den inre marknaden och industripolitiken. Vid ministermötet diskuteras den inre marknadens resiliens och ekodesign. Arbetsminister Tuula Haatainen företräder Finland vid mötet.

Näringsminister Mika Lintilä företräder Finland vid Internationella atomenergiorganet IAEA:s generalförsamling

27.9.2022 10.28
ANM
Kuvassa elinkeinoministeri Mika Lintilä
Internationella atomenergiorganet IAEA:s generalförsamling ordnas i Wien denna vecka. Näringsminister Mika Lintilä företräder Finland vid generalförsamlingen.

31 nya ansökningar om stöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik 

20.9.2022 15.44
ANM
Biokaasulaitos
Investeringsstöd kan beviljas för projekt inom ny energiteknik i syfte att snabbare ta i bruk ny teknik och uppnå de klimatmål som satts upp nationellt och i EU. I ansökningsomgången för demonstrationsprojekt inom ny energiteknik 2022 finns sammanlagt cirka 153 miljoner euro att fördela.

Regeringsproposition: Ändringar föreslås i integrationslagen och mottagningslagen för att säkerställa tjänsterna för personer som flytt från Ukraina

15.9.2022 14.37
ANM
Ukrainska flyktingar som flyr.
Över 38 000 personer som har flytt undan Rysslands anfallskrig i Ukraina har sökt tillfälligt skydd i Finland. För att säkerställa att de får integrationstjänster föreslår regeringen att staten ska kunna betala ersättning till kommunerna och välfärdsområdena för ordnandet av tjänsterna. Ändringarna i mottagningslagen preciserar bestämmelserna om när mottagningstjänsterna upphör i situationer där en person som beviljats tillfälligt skydd får en hemkommun.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister