Visa mer...

Senaste

Propositionsutkast med förslag till tillägg till lagen om kommunförsök på remiss
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 15.1.2021 8.41
Programmet för främjande av cirkulär ekonomi föreslår åtgärder för miljö- och ekonomiutmaningar – också för att minska överkonsumtionen
Ministry of Economic Affairs and Employment Ministry of the Environment
Pressmeddelande 13.1.2021 8.52
Totalt 27 har sökt tjänsten som understatssekreterare
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 11.1.2021 17.00
Totalt 19 har sökt tjänsten som generaldirektör för Geologiska forskningscentralen
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 11.1.2021 16.41
Anna-Mari Vimpari utnämndes till statssekreterare för Centerns ministergrupp
Ministry of Agriculture and Forestry Ministry of Defence Ministry of Economic Affairs and Employment Ministry of Education and Culture Ministry of Finance Prime Minister's Office
Pressmeddelande 7.1.2021 13.52

314500 arbetslösa arbetssökande i november

 

 

 

Se även

Talent Boost

Talent Boost

Med hjälp av Talent Boost -programmet styrs internationella talanger på ett effektivt sätt till stöd för tillväxten och internationaliseringen i företag, samtidigt som internationella talanger lockas till Finland och deras kompetens och nätverk utnyttjas för att locka investeringar.

Information om Talent Boost -programmet

Framtidsredogörelse för handeln

Framtidsredogörelse för handeln

Framtidsredogörelsen för handeln anknyter till den pågående förändringen inom handeln i Finland och den globala strukturomvandlingen inom handeln. Även coronaviruspandemin skakar om handeln.

Information om framtidsredogörelsen

Kommunförsöken med sysselsättning

Kommunförsöken med sysselsättning

Syftet med kommunförsöken med sysselsättning, som inleds 2021, är att främja arbetslösa arbetssökandes sysselsättning och hänvisning till utbildning och att skapa nya lösningar på tillgången på kompetent arbetskraft.

Kommunförsökets webbplats

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister