Kolumner

Partiellt arbetsföra behövs på arbetsmarknaden

16.2.2022 10.58
Työministeri Tuula Haatainen
Åtgärderna inom det omfattande programmet för arbetsförmåga stöder sysselsättningen av partiellt arbetsföra på många olika sätt. Förutom att främja arbetsförmågan krävs det en rad politiska åtgärder och en ökad medvetenhet bland arbetsgivarna om stödet för att öka sysselsättningen av partiellt arbetsföra.

Reformen av upphandlingslagen syftar till mer ansvarsfull offentlig upphandling

4.2.2022 15.56
Arbetsminister Tuula Haatainen ska föra ett reformpaket som gäller upphandlingslagen till riksdagen under vårsessionen 2022.

Överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna svarar mot kraven på en reform av sysselsättningstjänsterna

26.1.2022 9.53
Arbetsminister Tuula Haatainen
Arbetsminister Tuula Haatainen
Avsikten är att överföra arbets- och näringstjänsterna till kommunerna under år 2024. Regeringens riktlinje har att göra med regeringsprogrammets sysselsättningsmål och stärkandet av kommunernas ansvar för sysselsättningstjänsterna. Reformen påverkar i stor utsträckning både arbets- och näringsbyråernas och kommunernas arbetstagare och uppgifter, skriver arbetsminister Tuula Haatainen.

Att hjälpa unga in i arbetslivet är den bästa tillväxtpolitiken

25.1.2022 8.23
Elina Pylkkänen
Vertailevat kansainväliset tilastot kertovat, että korkein työllisyysaste saavutetaan ikäluokassa 25–54-vuotiaat. Tätä ikäkautta kutsutaankin parhaaksi työiäksi (prime age workers). Parhaassa työiässä olevien työllisyys heittelehtii kaikkein vähiten talouden suhdanteiden mukaan, kun nuoremmat ja vanhemmat ryhmät näyttäisivät sen sijaan olevan työmarkkinoiden joustava puskuri. Ilmiö näkyy myös TEMin tuoreissa työllisyysluvuissa, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Den sociala ekonomin kan skapa hållbar välfärd både i Finland och i hela Europa

12.1.2022 11.52
Kuvassa on työmarkkinaneuvos Tuija Oivo
Tuija Oivo
Europeiska kommissionen vill öka möjligheterna till framgång för den sociala ekonomin i Europa. Bakgrunden till kommissionens motiv är nyttan av den sociala ekonomin med tanke på både ekonomin och sysselsättningen. Kommissionen offentliggjorde sitt initiativ till handlingsplan för den sociala ekonomin den 9 december 2021.

Covid-19-pandemin förnyar arbetsmarknaden effektivast

21.12.2021 8.25
Bild av Elina Pylkkänen och text: Corona-pandemin förnyar världen snabbare än någon regering
Elina Pylkkänen
Trots att pandemin fick ner oss på golvet, håller vi på att komma på fötter igen ganska snabbt. Det är lugnande att läsa sysselsättningsöversikten för november som visar att vi börjar få bukt med arbetslösheten. Såväl antalet arbetslösa arbetssökande som långtidsarbetslösa sjunker samtidigt som antalet lediga arbetsplatser ökar, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen.

För att förbättra matchningen behövs intelligens och artificiell intelligens

23.11.2021 8.54
Bild av Elina Pylkkänen.
Elina Pylkkänen
I fortsättningen behövs det ännu mer avancerade digilösningar som gör det möjligt att samla mer detaljerad information av de arbetssökande och i realtid uppdaterar uppgifter om antalet lediga jobb och om exakta beskrivningar. Digitala plattformar och artificiell intelligens skulle kunna hantera inriktningsförslag på ett kostnadseffektivt sätt för oss.    

En gemensam resa mot framtidens arbets- och näringstjänster

22.11.2021 14.02
Överdirektör Marja-Riitta Pihlman
Överdirektör Marja-Riitta Pihlman
Vid sin halvtidsöversyn våren 2021 beslutade regeringen att överföra arbets- och näringstjänsterna från staten till kommunerna under 2024. Detta är en historiskt stor reform som direkt berör tusentals statliga och kommunala experter och deras uppgifter.