Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiden energiayhteistyö on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaa. Ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Pohjoismaiden elinkeino-, energia- ja aluepoliittisen yhteistyön tavoitteena on edistää tehokasta ja ympäristövaikutuksiltaan hyväksyttävää energiataloutta Pohjoismaissa, Itämeren alueella ja muilla lähialueilla. Merkittävimpiin tuloksiin on päästy pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittämisessä.

Pohjoismaiden ministerineuvoston virkamieskomiteat koostuvat kansallisista virkamiehistä, joiden tehtävänä on valmistella ja seurata asioita useilla painopistealueilla. Energia-asioita valmistelee energiapolitiikan virkamieskomitea.

Suomi osallistuu pohjoismaiseen uusiutuvan energian yhteistyöhön Pohjoismaiden ministerineuvoston uusiutuvan energian työryhmässä (AGFE). Työryhmä tukee osaltaan Pohjoismaiden poliitikkojen ja asiantuntijoiden työtä tiedonvaihdon ja yhteistyöprojektien avulla.

Pohjoismaisena yhteistyönä toteutetaan myös ydin- ja säteilyturvallisuusalan tutkimusohjelmaa (NKS-ohjelma), joka keskittyy reaktoriturvallisuuteen ja valmiustoimintaan. Tavoitteena on vahvistaa tiedollisia ja strategisia valmiuksia. Yhteistyöhön osallistuvat kaikki keskeiset viranomaiset, tutkimuslaitokset ja ydinvoimayhtiöt pohjoismaista.

Lisätietoja:

Tuula Savola, AGFE
Juho Korteniemi, NKS-ohjelma