Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

EU hyväksyi työehtodirektiivin ja työelämän tasapaino -direktiivin

Työ- ja elinkeinoministeriö 13.6.2019 12.20
Uutinen

EU:n neuvosto on hyväksynyt lopullisesti direktiivin avoimista ja ennakoivista työehdoista (ns. työehtodirektiivi) sekä työelämän tasapaino -direktiivin. Direktiivit hyväksyttiin Luxemburgissa 13.6. pidetyssä työministereiden kokouksessa. Direktiivit on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluttua voimaan tulosta. Euroopan parlamentti on jo aiemmin hyväksynyt direktiivit osaltaan.

Direktiivit tulevat voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun ne on julkaistu virallisesti – eli myöhemmin kesällä 2019.

Työehtodirektiivin tavoitteena edistää ennakoitavampia työehtoja

Työehtodirektiivi parantaa etenkin epävarmimmissa työsuhteissa työskentelevien asemaa edistämällä turvatumpia ja ennakoitavampia työehtoja.

Direktiivi edellyttää, että työntekijöille annetaan kirjallisesti keskeiset tiedot työnteon ehdoista nykyistä laajemmin, nopeammin ja myös lyhyissä työsuhteissa. Vaihtelevaa työaikaa (ml. nollatuntisopimukset) noudatettaessa työntekijän mahdollisuuksia varautua tuleviin työvuoroihin parannetaan edellyttämällä työvuoron tarjoamista riittävän ajoissa ennen työvuoron alkua. Direktiiviin sisältyy myös koeajan enimmäispituutta ja kilpailevan toiminnan kieltoa koskevaa sääntelyä. Lisäksi direktiivi sisältää säännöksiä, joilla varmistetaan direktiivin tehokas täytäntöönpano ja työntekijän riittävät oikeusturvakeinot.

Työehtodirektiivin vaikutukset kansalliseen lainsäädäntöön

Suomen nykyinen sääntely kattaa direktiivin vaatimuksia laajasti. Direktiivistä aiheutuu kuitenkin joitakin muutostarpeita palvelussuhdelakeihin esimerkiksi työnteon keskeisten ehtojen ja vaihtelevan työajan sopimusten osalta.

Työelämän tasapaino -direktiivin tavoitteena parantaa työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamista

Työelämän tasapaino -direktiivi edistää sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla ja hoitovelvollisuuksien tasapainoisempaa jakautumista. Direktiivissä säädellään isyysvapaasta, vanhempainvapaasta, omaishoitovapaasta ja joustavista työjärjestelyistä.

Työelämän tasapaino -direktiivin vaikutukset kansalliseen lainsäädäntöön

Kansallinen isyysvapaa täyttää direktiivin isyysvapaata koskevat vaatimukset.

Kahden kuukauden kiintiöity vanhempainvapaa molemmille vanhemmille eli ei-siirrettävä osuus vanhempainvapaasta ei vastaa voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä. Nykyinen 54 päivän isyysvapaa katsotaan direktiivin tarkoittamaksi vanhempainvapaaksi niiltä osin, kun se on pidempi kuin direktiivin mukainen 10 päivän isyysvapaa. Ehdotus edellyttäisi käytännössä lisäpäiviä, jotta kahden kuukauden kiintiö isälle täyttyisi. Myös äidin osuus tulee kiintiöidä. Ehdotus edellyttää sairausvakuutuslain muuttamista.

Ehdotettu uusi oikeus viiden päivän omaishoitovapaaseen edellyttää työsopimuslain muutoksia. Kansallinen työsopimuslain mukainen sopimukseen perustuva poissaolo läheisen hoitamiseksi ei vastaa uutta omaishoitovapaata.

Lisäksi direktiivin täytäntöönpanossa tulee huomioida muutamia pienempiä yksityiskohtia.

Osa direktiivin toimeenpanosta valmistellaan perhevapaauudistuksen yhteydessä ja osa erillisessä työryhmässä.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Nico Steiner, TEM, p. +358 295 049 001 (työehtodirektiivi)
vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen, TEM, p. +358 295 048 952 (työelämän tasapaino -direktiivi)

Palaa sivun alkuun