Hyppää sisältöön

Hallitus esittää nopeutettua asiantuntijoiden työvoimakoulutusmallia kasvualoille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.3.2017 13.30
Tiedote

Korkeakoulutettujen asiantuntijoiden löytäminen on noussut haasteeksi useilla kasvualoilla. Hallitus esittää työvoimakoulutusmallia, jolla voidaan vastata kasvavaan työvoiman kysyntään tavanomaista koulutusväylää nopeammin. Eri kasvualoille räätälöidyissä koulutusohjelmissa yhdistyisivät teoria ja käytännön oppiminen.

Hallitus esittää muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia väliaikaisesti siten, että jo aiemmin korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö voisi hankkia toiseen korkeakoulututkintoon johtavia opintoja työvoimakoulutuksena vuonna 2017. Koulutusohjelmat tulisi saattaa päätökseen vuoden 2019 loppuun mennessä.

Useilla kasvualoilla – kuten esimerkiksi rakennusalalla, meriteollisuudessa ja autoteollisuudessa – on noussut haasteeksi talouden kasvaessa ja työpaikkojen lisääntyessä korkea-asteen asiantuntijoiden löytäminen. Pulaa on niin työnjohtotehtäviin kuin erilaisiin suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin soveltuvista osaajista. Tehtävät edellyttävät ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa.

Korkeakouluista valmistuu uutta osaavaa työvoimaa työmarkkinoille, mutta lisäksi tarvitaan uusia ratkaisuja, joilla voidaan vastata kasvavaan työvoiman kysyntään tavanomaista 4–7 vuotta kestävää koulutusväylää nopeammin.

Uudet koulutusohjelmat olisivat alakohtaisesti räätälöityjä ja tarkoitettu henkilöille, joilla on entuudestaan soveltuva korkea-asteen koulutuspohja. Aiemmat opinnot voisi lukea uusissa opinnoissa mahdollisimman laajasti hyväksi siten, että toisen tutkinnon voisi suorittaa enintään kahdessa vuodessa.

Koulutusohjelmat suunnitellaan ELY-keskusten, työnantajien ja korkeakoulujen yhteistyönä. Niissä yhdistyvät vankka teoreettinen sisältö ja käytännön oppiminen. Näin halutaan varmistaa opiskelijoiden suora työllistyminen, kun opinnot on saatu päätökseen.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2017.

Lisätiedot:
Työmarkkinaneuvos Teija Felt, TEM, p. 029 50 49080
Hallitusneuvos Olli Sorainen, TEM, p. 029 50 48022

 
Sivun alkuun