Hyppää sisältöön

Lakimuutoksella toimeen EU:n päästökauppakauden 2021–2030 vähennystavoitteet

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2019 14.57
Tiedote

Päästökauppalain muutoksella pannaan kansallisesti toimeen EU:n päästökauppaa koskevan direktiivin muutos ja valmistaudutaan EU:n neljänteen päästökauppakauteen (2021–2030). Valtioneuvosto esittää, että lakimuutos vahvistetaan presidentin esittelyssä 15. maaliskuuta, jolloin laki tulisi voimaan 19.3.2019.

Muutokset koskevat erityisesti maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakumenettelyä, vaadittavien tietojen toimittamista sekä päästöoikeuksien jakamista. Sillä toteutetaan EU:n vuoteen 2030 ulottuva kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite päästökauppasektorin osalta.

 EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvien laitosten vuosittainen päästöoikeuksien kokonaismäärä alenee vuodesta 2021 alkaen lineaarisesti 2,2 prosenttia vuosittain. Vuodesta 2013 lähtien kokonaismäärä on vähentynyt vuosittain 1,74 prosentilla.

Lakiin sisältyy myös kansallisia parannuksia, kuten kevennetty menettely päästöjen tarkkailusuunnitelman päivittämiseksi sekä muutoksenhausta huolimatta noudatettavien Energiaviraston päätösten suurempi määrä. Lisäksi maksutta jaettavien päästöoikeuksien myöntämiseen liittyvät viranomaistehtävät siirretään työ- ja elinkeinoministeriöltä Energiavirastolle.

Lisäksi laki sisältää valtioneuvostolle annettavan valtuuden päättää päästöoikeuksien käytöstä päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi. Valtioneuvosto voi päättää myös päästöoikeuksien mitätöimisestä, jos sähköntuotantokapasiteettia suljetaan Suomen alueella kansallisten lisätoimien vuoksi. Kummassakin tapauksissa Suomen huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää alennetaan vastaavasti.

Päästöoikeuksien mitätöiminen päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennysvelvoitteen saavuttamiseksi vähentäisi päästöoikeuksien huutokauppatuloja arviolta 160 miljoonaa euroa kaudella 2021–2030, mutta se parantaisi velvoitteen täyttämisen kustannustehokkuutta. Jos valtioneuvosto päättää mitätöidä päästöoikeuksia sen seurauksena, että sähköntuotantokapasiteettiä suljetaan kansallisten lisätoimien vuoksi, menettää Suomi vastaavan määrän huutokauppatuloja.

Tulossa kolme asetusta uuden päästökauppakauden toimeenpanemiseksi

EU:n uuteen päästökauppakauteen valmistaudutaan myös asetuksilla, joilla annetaan tarkempia säännöksiä päästökaupan kansallisesta toimeenpanosta. Kevään aikana annettavat asetukset liittyvät päästökaupan vakiintuneille laitoksille maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemiseen ja hakemuksen tietojen sekä päästöselvitysten todentamiseen.

Valtioneuvoston asetus päästökaupan vakiintuneille laitoksille maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta päästökauppakaudelle 2021–2030 sisältäisi säännökset hakemuksen muotovaatimuksesta ja hakemusmenettelyn toteuttamisesta päästökaupan sähköisessä FINETS-asiointijärjestelmässä. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö esittää hakemisen määräajan pidentämistä ministeriön asetuksella 30.5.2019 saakka.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee myös esitystä ministeriön asetukseksi päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta. Asetusta sovellettaisiin maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemiseen vaadittavien tietojen todentamiseen sekä 1.1.2019 alkaen syntyneiden päästöjen päästöselvitysten todentamiseen.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Mikko Paloneva, TEM, puh. 029 504 7063
erityisasiantuntija Emilie Yliheljo, TEM, puh. 029 504 7201 (TEM:n asetukset)

 
Sivun alkuun