Hyppää sisältöön

Lindström ja Lintilä: Nopeita toimia meri- ja autoteollisuuden kasvun tueksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2017 13.30
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa määrärahoja vastatakseen teollisuuden positiiviseen rakennemuutokseen ja työvoimatarpeisiin. Varsinais-Suomeen jaetaan 3 000 000 euroa meri- ja autoteollisuuden rekrytointikoulutusten hankintaan. Lisäksi kasvuyritysten työllisyysohjelman hankkeisiin kohdistetaan Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle yhteensä 1 080 000 euroa.

Auto- ja meriteollisuuden alojen työpaikkojen määrä on kasvussa. Osaavan työvoiman saamiseksi käynnistettiin vuonna 2016 useita rekrytointikoulutuksia, joihin on osallistunut noin 200 henkilöä. Nyt myönnetyllä lisämäärärahalla turvataan riittävien koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen myös vuonna 2017.

 – Tarvitsemme ennakkoluulotonta suhtautumista ja rohkeutta liikkua niin alueellisesti kuin ammatillisestikin, jotta voimme vastata meri- ja autoteollisuuden työvoimatarpeisiin. Töitä ja koulutusta on tarjolla, joten tutustukaa ja tarttukaa näihin mahdollisuuksiin, rohkaisee oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

Tällä hetkellä haettavissa on yli 300 aloituspaikkaa koulutuksiin, jotka tähtäävät meri- ja autoteollisuuden tehtäviin. Koulutuksilla täydennetään osaamista, jota tarvitaan muun muassa autonrakennuksen, laivanrakennuksen, laivasuunnittelijan, putkihitsaajan, koneasentajan ja kansivarustelusuunnittelijan tehtävissä. Tarjolla on myös koulutuksia, joihin on mahdollista päästä ilman aiempaa alan koulutusta.

Yritykset, kunnat ja valtio toimivat yhdessä työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Myönteisiä vaikutuksia koko Suomeen

Auto- ja meriteollisuus ovat merkittäviä työllistäjiä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, mutta teollisuustoiminnan lisääntyminen vaikuttaa alihankintaketjujen kautta myönteisesti myös lähialueisiin ja koko Suomeen.

– Yhden toimialan positiiviset uutiset aktivoivat koko alueen elinkeinoelämää, mikä puolestaan johtaa kasvuun myös muilla toimialoilla ja muualla Suomessa. Siksi on tärkeää toimia nopeasti ja tukea tätä kehitystä, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Yksi hallituksen toimenpiteistä on kasvuyritysten työllisyysohjelma, jolla tartutaan muun muassa teollisuuden rakennemuutoksen haasteisiin. Se on osa yrittäjyys- ja työllisyyspakettia, jolla vahvistetaan kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä Suomessa.

Käynnissä on myös meriteollisuuden Team Finland -kasvuohjelma, jossa kasvuhakuisia yrityksiä autetaan pääsemään mukaan merkittäviin laivanrakennus-, satama-, telakka- ja terminaalirakennus- sekä öljy- kaasuprojekteihin maailmalla.

Lisätiedot:

oikeus- ja työministerin erityisavustaja Sakari Puisto, TEM, p. 046 923 4915
elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, TEM, puh. 050 340 2250
neuvotteleva virkamies Outi Viljamaa, TEM, p. 029 504 7982
työmarkkinaneuvos Teija Felt, TEM, p. 029 504 9080
työmarkkinaneuvos Raija Saastamoinen, TEM, p. 029 504 8942

 
Sivun alkuun