Hyppää sisältöön

Lindström lähetti kunnille kirjeen vammaispalvelujen hankinnoista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.10.2017 13.50
Tiedote

Työministeri Jari Lindström on lähettänyt kunnille kirjeen, jossa hän muistuttaa laadun huomioimisesta vammaispalvelujen hankinnoissa. Ministerin mukaan julkisuudessa käytävä keskustelu vammaispalvelujen laatuongelmista osoittaa, että kunnat eivät ole riittävästi ottaneet käyttöön uuden hankintalain mahdollisuuksia laadun huomioimiseen.

– Vuoden alusta voimassa ollut uusi hankintalaki on kirjoitettu niin, että se suorastaan kannustaa hyvien vammaispalveluiden tarjoamiseen, ministeri toteaa.

Hankintalaki ei vaadi kilpailuttamaan vammaispalveluja

– Hankintalaki ei vaadi kilpailuttamaan vammaisten palveluja. Vaihtoehtona on käyttää palvelusetelimallia, jossa asiakas itse valitsee palvelun tarjoajan. Hankintayksikkö voi myös kilpailuttaa puitejärjestelyllä joukon palveluntarjoajia, joista asiakas saa itse valita sopivimman, ministeri muistuttaa kuntia.
Lain mukaan hankintayksikkö voi myös tehdä suorahankinnan yksittäisissä tapauksissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

– Lainkohdan tavoitteena on, että hankittaessa ihmisten elämän mittaisia palveluja, kenenkään ei tarvitsisi vaihtaa kotiaan uuden kilpailutuksen myötä. Hankintasopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevana ja kunkin henkilön hoivakoti kilpailuttaa vain kerran, ministeri painottaa.

Taustalla avoimuuteen tähtäävä EU-direktiivi

Suomen kansallinen hankintalaki perustuu EU-hankintalainsäädäntöön. EU:n hankintadirektiivi kattaa yksiselitteisesti julkiset sote-palveluhankinnat ja se vaatii avoimuuden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden noudattamista. Tätä koskien on vielä nimenomaisesti varmistettu EU:n komission kanta. Komission mukaan vammaispalveluja ei ole mahdollista sulkea kansallisesti hankintasääntöjen ulkopuolelle. Komissiolla ei myöskään ole tiedossaan yhtään maata, jossa kansallinen implementointi olisi tehty tältä osin direktiivin vastaisesti.

Direktiivi antaa jäsenmaille kuitenkin runsaasti harkintavaltaa sen suhteen miten sote-palveluhankintojen kilpailutus järjestetään. Kansallisessa laissa on sama henki: laissa säädetään vain keskeisistä menettelyistä ja lisätään hankintayksiköiden mahdollisuuksia ja joustoa, turvaten kuitenkin valinnan avoimuus ja syrjimättömyys.

Liitteet:
Kirje: Laadun huomioiminen vammaispalvelujen hankinnoissa
Muistio:Hankintalainsäädäntö ja vammaispalvelut

Lisätiedot:
osastopäällikkö Pekka Timonen, TEM, p. 029 506 0060
erityisasiantuntija Tarja Sinivuori-Boldt, TEM, p. 029 504 7014

 
Sivun alkuun