Hyppää sisältöön

TEM pyytää lausuntoja VTT:n tutkimusreaktorin käytöstä poistamisen lupahakemuksesta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.8.2017 11.00
Tiedote

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy toimitti 20.6.2017 valtioneuvostolle osoitetun hakemuksen Otaniemen tutkimusreaktorin (FiR 1) käytöstä poistamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää 29.8.2017 ydinenergialain mukaisen lausuntomenettelyn VTT:n lupahakemuksesta.

TEM pyytää lausunnot usealta ministeriöltä sekä eräiltä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä. Myös kansalaiset voivat antaa lausuntonsa tai mielipiteensä hakemuksesta. Lausuntoaika päättyy 31.3.2018. Lausuntopyyntö on verkossa osoitteessa: http://tem.fi/lausuntopyynnot

Otaniemen tutkimusreaktoria on käytetty vuodesta 1962 alkaen tutkimukseen, opetukseen ja isotooppituotantoon sekä loppuvaiheessa myös syöpähoitoihin. FiR 1 on USA:ssa erityisesti yliopistoympäristöön kehitetty TRIGA-tyypin reaktori, jonka fissioteho on vähäinen (250 kW).

VTT päätti vuonna 2012 poistaa tutkimusreaktorin käytöstä. Käytöstä poiston ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutettiin vuosina 2013–2015. Reaktori suljettiin lopullisesti 30.6.2015.

Käytöstäpoisto on tarkoitus saada päätökseen vuoteen 2022 mennessä, jos hankkeen rahoitus järjestyy suunnitellusti. Reaktorista poistetaan käytetty ydinpolttoaine ja reaktorin radioaktiiviset osat puretaan. Reaktorihalli ja siihen liittyvät rakenteet puhdistetaan ja vapautetaan valvonnasta niin, että niiden käytölle muihin tarkoituksiin ei ole rajoituksia.

Ydinpolttoaineen poiston jälkeen toteutetaan reaktorin rakenteiden purkaminen vuosina 2019–22 ja sen jälkeen purkujätteiden siirto välivarastoihin arviolta vuosina 2020–22. Tutkimusreaktorin tilat olisi otettavissa muuhun käyttöön noin ensi vuosikymmenen puolivälissä. Purkujätteet loppusijoitetaan arviolta 2030-luvulla.

Ydinpolttoaineen osalta VTT:n tavoite on palauttaa käytetty ydinpolttoaine Yhdysvaltoihin. Palautus olisi mahdollinen Yhdysvaltojen energiaministeriön maailmanlaajuisen palautusohjelman puitteissa. Tämä palautusohjelma sopimuksineen on voimassa 12.5.2019 saakka. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta käytetyn polttoaineen vastaanotosta Idahon osavaltiossa, joten aikataulu saattaa siirtyä ja edellyttää sopimuksen jatkamista. Toissijaisena vaihtoehtona on käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittaminen Suomessa.

FiR 1 on ensimmäinen käytöstä poistettava ydinlaitos Suomessa. Maailmalla vastaavia koereaktoreita on purettu useita, ja niistä saatuja oppeja hyödynnetään myös Otaniemen reaktorin purkutyössä.  Otaniemestä saatavaa oppia voidaan siirtää tulevaisuudessa Suomen kaupallisten ydinvoimalaitosten reaktoreiden käytöstä poiston valmisteluun.

Käytöstä poiston suunnittelun ja toteutuksen ehdottomana lähtökohtana tulee olla turvallisuus. Kaikki tähän liittyvät toimenpiteet toteutetaan Säteilyturvakeskuksen valvonnassa.

Lupahakemus on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa http://tem.fi/tutkimusreaktorin-kaytostapoisto

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. 050 412 4425
yli-insinööri Jorma Aurela, TEM, puh. 050 592 2109

 
Sivun alkuun