Hyppää sisältöön

Uusien ministereiden EU-työskentely ministerineuvostoissa alkaa 13.-14.6.

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2019 10.00
Tiedote

Työministeri Timo Harakka, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru osallistuvat EU:n työllisyys, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston (TSTK-neuvosto) kokoukseen, joka pidetään 13.-14.6. Luxemburgissa.

Kokousten puheenjohtajana toimii neuvoston puheenjohtajamaa Romania.

Jäsenmaat päättävät Euroopan työviranomaisen (ELA) sijaintipaikasta

TSTK-neuvostossa hyväksytään uuden EU-viraston, Euroopan työviranomaisen (European Labour Authority, ELA) perustaminen. Neuvoston kokouksen yhteydessä hallitusten kesken myös päätetään viraston toimipaikan sijainnista. Sijaintipaikaksi ovat ehdolla Bratislava, Riika, Sofia ja Nikosia.

Kokouksessa hyväksytään myös kaksi työelämän sääntelyä koskevaa direktiiviä: direktiivi avoimista ja ennakoitavista työehdoista (ns. työehtodirektiivi) sekä direktiivi työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta (ns. työelämän tasapaino -direktiivi).

Ministerit keskustelevat vuoden 2019 eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaisten suositusten työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa koskevista näkökohdista sekä etenemisestä kohti Eurooppa 2020-strategian tavoitteita.

Sosiaalipolitiikan alalla ministereiden on tarkoitus hyväksyä päätelmät sukupuolten palkkaerojen poistamisesta ja muuttuvasta työelämästä. Terveysneuvostossa on tarkoitus hyväksyä neuvoston päätelmät mikrobilääkeresistenssin torjunnassa. Lisäksi terveysneuvostossa keskustellaan sosiaali- ja terveyssektorin EU-rahoituksen hyödyntämisestä investoinneissa, joilla parannettaisiin ja kehitettäisiin jäsenmaiden terveyspalvelujärjestelmiä.

Suomen EU:n neuvoston puheenjohtajuuskausi alkaa heinäkuun alussa

Suomen ministerit esittelevät neuvostoissa lyhyesti työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioita koskevaa Suomen työohjelmaa.

Suomi toimii heinäkuun alusta lukien EU:n neuvoston puheenjohtajamaana vuoden 2019 loppuun saakka. Suomen puheenjohtajakauden ensimmäinen TSTK-kokous järjestetään Brysselissä 8.7.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Pauliina Porkka, TEM, p. 0295 048 278
Erityisasiantuntija Tiina-Kaisa Haanpää, STM, p. 0295 163 268

 
Sivun alkuun