Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Yhteistyöllä laadukkaampaa tutkimusta ja uusia innovaatioita

Opetus- ja kulttuuriministeriöTyö- ja elinkeinoministeriö
9.3.2017 9.33
Tiedote

Hallitus pyrkii luomaan Suomeen uutta kasvua ja työllisyyttä. Tämä tapahtuu vahvistamalla elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on muodostaa vahvoja alueellisia ja alakohtaisia osaamiskeskittymiä ja innovaatioekosysteemejä.

Elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö kaipaa siis uusia muotoja. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuivat nämä toimijat koolle. Seminaarissa 9.3.2017 puntaroitiin kolmen tuoreen selvityksen valossa sitä, miten tutkimukseen tehtyjä investointeja voitaisiin tehostaa ja lisätä niiden vaikuttavuutta Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Hallitus hyödyntää seminaarin päätelmiä puolivälitarkastelussaan.

Asenteet ja varovaisuus johtavat tulkitsemaan sallivia lakeja rajoittavasti yritysten ja tutkimusmaailman rajapinnassa. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten oikeusaseman tarkastelu osoittaa, että yhteistyö paranee asenteiden ja toimintatapojen kautta, vähemmän oikeusaseman tai lainsäädännön muutoksilla.

- Selvitys valaisee korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä haastattelujen perusteella ja tuo eväitä keskusteluun. Yhteistyön hyötyjä on tarpeen tuoda esiin kaikkien osapuolten näkökulmista ja kannusteita luoda kaikille osapuolille, toteaa tiedeasiainneuvos Erja Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Suomeen tulee rakentaa yrityksiä, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia käytännönläheisesti yhdistäviä osaamiskeskittymiä. Vain siten Suomen resurssit riittävät globaalissa kilpailussa, summaa selvitys innovaatioekosysteemeistä. Julkisen sektorin tehtävä on tukea strategisia painopistevalintoja yhteistyössä elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja muiden innovaatiokentän toimijoiden kanssa.

Julkiset tutkimusinfrastruktuurit ja kehitysympäristöt elinkeinoelämän käytössä -selvitys korosti laadukkaiden testaus- ja kehitysympäristöjen merkitystä yritysten uudistumiselle.

– Yritysten, tutkimuksen ja julkisten toimijoiden tiivis vuorovaikutus on edellytys tulevaisuuden kasvuekosysteemien kehittymiselle Suomessa. Tämä näkyy myös yritysten halussa panostaa tutkimus- ja kehitysympäristöihin, sanoo teollisuusneuvos Antti Valle työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti, TEM, puh. 029 504 8260, [email protected]
Opetusneuvos Eeva Kaunismaa, OKM, puh. 029 533 0226, [email protected]

Tutustu selvityksiin

Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö – miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? Asianajotoimisto Bird&Bird (Valtioneuvoston selvityshanke) (julkaistaan lähipäivinä http://tietokayttoon.fi/etusivu)

Innovaatioekosysteemit elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyön vahvistajina
Ramboll Management Oy (Valtioneuvoston selvityshanke) http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=17801

Julkiset tutkimusinfrastruktuurit ja kehitysympäristöt elinkeinoelämän käytössä
Gaia Consulting Oy (Tekesin ja TEMin toimeksiannosta)
Julkiset tutkimusinfrastruktuurit https://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/julkiset-tutkimusinfrastruktuurit_336_2017.pdf

 
Sivun alkuun