Sivut, joissa tagi maakunnat .

Aluekehittämiseen ja rakennemuutosta ennakoiviin toimiin 33 miljoonaa euroa

24.3.2022 14.17
TEM
Valtioneuvosto myönsi aluekehittämisviranomaisina toimiville maakuntien liitoille yhteensä 33 miljoonaa euroa maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen ja valtion ja maakuntien sopimuksellisen yhteistyön edistämiseen. Lisäksi rahoitus on tarkoitettu alueiden resilienssin vahvistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä ja alueiden rakennemuutosta ennakoiviin toimiin.

Talous ja työllisyys ovat vahvassa kasvussa, mutta työvoiman saatavuus himmentää alueellisia kehitysnäkymiä

22.10.2021 10.27
TEM
Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2021
Alueiden talous ja työllisyys ovat lähteneet koronakriisin helpottumisen ja rajoitusten purkamisen myötä vahvaan kasvuun. Odotukset lähitulevaisuudesta ovat eri puolilla maata positiiviset ja työvoiman kysyntä on vilkasta. Käytännössä kaikilla alueilla tulevaisuuden näkymiä vaimentaa kuitenkin huoli osaavan työvoiman saatavuudesta. 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma edistää alueiden elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia

21.10.2021 14.05
TEM
Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027. Euroopan unionin osarahoittama.
Valtioneuvosto hyväksyi 21.10.2021 Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja päätti sen toimittamisesta Euroopan komissiolle. Ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä.

Valtioneuvosto päätti REACT-EU-rahoituksen alueellisesta jaosta – rahoituksen myöntäminen alueilla voi alkaa

29.4.2021 13.54
TEM
Valtioneuvosto päätti 29.4. REACT-EU-rahoituksen alueellisesta jaosta. Varoja myönnettiin lähes 255,4 miljoonaa euroa käytettäväksi käynnissä olevaan, Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020, Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.  REACT-EU-toimenpiteillä tuetaan alueiden elpymistä koronapandemiasta.

REACT-EU-välineestä tukea koronapandemiasta kärsineille alueille

25.2.2021 14.02
TEM
Valtioneuvosto hyväksyi 25. helmikuuta REACT-EU-rahoituksen sisällöt osaksi käynnissä olevaa Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelmaa. Alueille suunnattujen elpymisvarojen myöntäminen käynnistyy kevään 2021 aikana. Rahoituksella tuetaan erityisesti pk-yrityksiä digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta.

Maakuntien liitoille 4,6 miljoonaa euroa EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoja

8.7.2022 12.19
TEM
Valtioneuvosto päätti 8.7.2022 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman vuoden 2022 rakennerahastovaltuuksien jaosta ja samalla päättyvän ohjelmakauden 2014–2020 viimeisestä varojen jaosta välittäville toimielimille.

Alueellisissa kehitysnäkymissä varovaista positiivisuutta

10.5.2021 10.02
TEM
Koronakriisi on koetellut alueiden taloutta ja työllisyyttä jo yli vuoden, mutta nyt on varovaista positiivisuutta ilmapiirissä. Parantuneiden odotusten taustalla on oletus koronarokotusten ripeästä etenemisestä ja sen myötä tautitilanteen helpottumisesta sekä rajoitusten purkamisesta. 

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit