Sivut, joissa tagi osallisuus .

Uusi politiikkasuositus tarkastelee ulkomaalaistaustaisten lasten hyvinvointia – köyhyyden ja syrjinnän vähentäminen tärkeää

30.8.2022 12.34
TEM
Etnisesti eritaustaisia maahanmuuttajalapsia koulussa.
Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyy usein erityisiä haasteita. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen, vanhempien tukeminen kotoutumisessa ja vanhemmuudessa sekä rasismin ja eriarvoisen kohtelun vähentäminen on tärkeää myös lasten hyvinvoinnin kannalta, muistuttaa työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen uusi politiikkasuositus. 

Komissio hyväksyi Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman vuosille 2021–2027

12.5.2022 11.06
TEM
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Euroopan unionin osarahoittama.
Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 sekä Suomen kumppanuussopimuksen ensimmäisten joukossa koko EU:ssa. Ohjelma edistää alueiden elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia. Kumppanuussopimuksessa kuvataan eri rahastojen strategista suuntaa ja keskinäistä koordinaatiota.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma edistää alueiden elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia

21.10.2021 14.05
TEM
Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027. Euroopan unionin osarahoittama.
Valtioneuvosto hyväksyi 21.10.2021 Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja päätti sen toimittamisesta Euroopan komissiolle. Ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä.

Policy Brief -artikkeli syventyy maahanmuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen – laajempi äänioikeus voisi tukea kotoutumista  

18.11.2022 14.18
TEM
Kuvituskuva.
Maahanmuuttaneiden määrä Suomessa kasvaa koko ajan. Heidän äänestysaktiivisuutensa ja osallistuminen politiikkaan on kuitenkin selvästi syntyperäisiä suomalaisia heikompaa. Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen uusi policy brief etsittelee keinoja, joilla ulkomaalaistaustaisen väestön poliittista osallisuutta voitaisiin vahvistaa. 

Suomen tulisi ottaa mallia Ruotsin Samhallista: Välityömarkkinatoimija edistäisi osatyökykyisten työllistymistä tarjoamalla sekä työtä että tukea

9.2.2021 11.45
TEM
Kuvassa on työministeri Tuula Haatainen.
Tullin pääjohtaja Hannu Mäkinen on työministeri Tuula Haataisen pyynnöstä luonnostellut ehdotuksen osatyökykyisten muita heikomman työllisyyden korjaamiseksi. Mäkinen ehdottaa ratkaisuksi Ruotsin Samhall-yhtiön kaltaista, mutta Suomen tarpeisiin sovellettua yhtiötä.

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit