Sivut, joissa tagi sisämarkkinat .

EU:n digimarkkinasäädöksellä kohti tasapuolisempaa digitaalista toimintaympäristöä

25.11.2021 12.38
TEM
Hannele Timonen
Digitaalisilla verkkoalustoilla on nykyään tärkeä rooli arjessamme. Pienille ja keskisuurille yrityksille suuret alustayritykset, eli niin sanotut kansainväliset digijätit, tarjoavat tehokkaan mahdollisuuden tavoittaa asiakkaita, kirjoittaa johtava asiantuntija Hannele Timonen kolumnissaan.

Valtioneuvosto kannattaa puuttumista ulkomaisiin tukiin, jotka vääristävät kilpailua EU:ssa – sääntöjen tulee kuitenkin olla selkeitä

17.6.2021 13.46
TEM
EU-lippuja komission päärakennuksen edessä Brysselissä
Kuva: Euroopan komissio
Euroopan komissio ehdottaa uusia keinoja puuttumiseksi EU:n ulkopuolisten maiden myöntämiin tukiin, jotka vääristävät kilpailua sisämarkkinoilla. Suomi kannattaa ehdotuksen tavoitetta, että EU:n ulkopuolisia tukia saavien ja muiden yritysten toimintaedellytykset ovat tasapuoliset. Sääntöjen tulee olla selkeitä ja ennustettavia.

Suomi kannattaa EU:n yhteisiä sääntöjä verkkoalustoille

4.2.2021 13.59
LVM TEM
Kuvassa kädet näppäilevät kannettavaa tietokonetta ja merkkijonot symboloivat verkon välityksellä lähtevää tietoa
Euroopan komissio on antanut kaksi säädösehdotusta, joiden tavoitteena on tehdä verkkoympäristöstä kuluttajille ja yrityksille turvallisempi ja oikeudenmukaisempi. Toinen ehdotetuista asetuksista koskee digitaalisia palveluita ja toinen digitaalisia markkinoita. Suomi tukee asetusehdotusten tavoitteita ja esittää tarkennuksia jatkovalmisteluun.

Kilpailukykyneuvostossa 28.11. esillä kuluttajien oikeudet ja yritysten veroraportointi

28.11.2019 17.03
TEM
Työministeri Harakka toimi puheenjohtajana KIKY-kokouksessa
Kuva: Euroopan unioni
EU:n teollisuudesta ja sisämarkkinoista vastaavat ministerit kokoontuivat työministeri Timo Harakan ja elinkeinoministeri Katri Kulmunin johdolla 28.11.2019 Brysselissä. Kilpailukykyneuvostossa hyväksyttiin neuvoston yleisnäkemys kuluttajien oikeuksia vahvistavasta edustajakannedirektiivistä, mikä tarkoittaa, että neuvottelut voidaan käynnistää Euroopan parlamentin kanssa.

Ministeri Harakka ja ministeri Kulmuni kilpailukykyneuvostoon Brysseliin

27.11.2019 11.17
TEM
Timo Harakka ja Katri Kulmuni
EU:n kilpailukykyneuvosto kokoontuu 28.-29.11.2019 Brysselissä. Neuvoston puheenjohtajina toimivat työministeri Timo Harakka ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni.

Suomi suoriutuu hyvin vertailussa EU:n sisämarkkinoiden toimeenpanosta

10.1.2022 12.09
TEM
EU-lippuja lipputangoissa
EU:n sisämarkkinoiden toimeenpanoa mittaava tulostaulu vuodelta 2020 on julkaistu. Sisämarkkinoilla tarkoitetaan ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaata liikkuvuutta EU:ssa. Uusimpaan tulostauluun on lisätty kolme uutta sisämarkkinoihin vaikuttavaa ajankohtaista tarkasteluteemaa: pk-yritysten toimintaympäristö, teollisuuden vihreä muutos sekä markkinavalvonta.

Uusi työryhmä vauhdittaa EU:n sisämarkkinoiden kehittämistä 

8.10.2021 13.21
TEM
Rivissä lipputankoja, joissa EU-lippuja
EU:n sisämarkkinat, eli ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus, ovat tärkeä pohja Euroopan kasvulle ja taloudelliselle vakaudelle. Euroopan komissio perusti keväällä 2020 työryhmän, joka keskittyy sisämarkkinoiden toiminnan kehittämiseen. Työryhmän ensimmäinen vuosiraportti kokoaa yhteen ensimmäisen vuoden kehitystyötä ja esittelee ensi vuoden uusia projekteja.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit