Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnasta

TEM024:00/2021 Säädösvalmistelu

Neuvottelukunta on HE 253/2020 vp:ssä ehdotettu siirrettäväksi sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön ja neuvottelukunnan tehtäviä on ehdotettu muutettavan. Tällä asetuksella on tarkoitus antaa tarkemmat säännökset neuvottelukunnan kokoonpanosta, tehtävistä, työskentelytavoista ja toimikaudesta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM024:00/2021

Asianumerot VN/3454/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Ariann Grandell, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 020
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ehdotetun asetuksen nojalla asetetaan neuvottelukunta erillisellä asettamispäätöksellä.

Tiivistelmä

Neuvottelukunta on HE 253/2020 vp:ssä ehdotettu siirrettäväksi sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön ja neuvottelukunnan tehtäviä on ehdotettu muutettavan. Tällä asetuksella on tarkoitus antaa tarkemmat säännökset neuvottelukunnan kokoonpanosta, tehtävistä, työskentelytavoista ja toimikaudesta.

Lähtökohdat

Ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukunta on tällä hetkellä asetettuna sisäministeriön yhteyteen. Neuvottelukunta on tarkoitus siirtää työ- ja elinkeinoministeriöön ja sen tehtäviä on tarkoitus laajentaa koskemaan myös ulkomaalaisia yrittäjiä. Ehdotetun uuden neuvottelukunnan nimeksi tulee siten ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunta.