Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn alatyöryhmä

TEM093:00/2020 Säädösvalmistelu

Alatyöryhmän tehtävänä on valmistella toimia, joiden avulla kaiken asteista ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä voidaan paremmin ennalta ehkäistä, havaita ja torjua.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM093:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.4.2020 – 31.12.2021

Asettamispäivä 22.4.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Sopimisella vakautta ja luottamusta työmarkkinoille

Keino Toteutetaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön estämisen työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Alatyöryhmän tehtävänä on valmistella toimia, joiden avulla kaiken asteista ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä voidaan paremmin ennalta ehkäistä, havaita ja torjua. Huomiota tulee kiinnittää hyväksikäytön ehkäisyyn ja uhrien auttamisen hallinnollisin toimin ennen mahdollista rikosprosessia. Myös ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan edellytyksiä tulee tarkastella. Erityistä huomiota tulee kiinnittää maahanmuuttoviranomaisten käytäntöjen arviointiin ja tehostamiseen sekä ulkomaalaislainsäädännön kokonaisuuden kehittämiseen hyväksikäytön torjunnan näkökulmasta.

Tiivistelmä

Alatyöryhmän tehtävänä on valmistella toimia, joiden avulla kaiken asteista ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä voidaan paremmin ennalta ehkäistä, havaita ja torjua.

Lähtökohdat

Työministeri Tuula Haatainen on 12.3.2020 päättänyt asettaa ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn alatyöryhmän työvoiman maahanmuuton kehittämishankkeen puitteisiin.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan työvoiman maahanmuuton toimenpiteitä kehitettäessä otetaan huomioon ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta. Työperusteista maahanmuuttopolitiikkaa ei ole mahdollista kehittää kestävällä tavalla, ellei samalla varmisteta sitä, että ulkomaalaiset työntekijät eivät joudu hyväksikäytön uhreiksi.

Lisää aiheesta