Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2024/52

« Tasavallan presidentin esittely 3.5.2024 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta (HE 11/2024 vp; EV 24/2024 vp)

EV 24/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Kai Mykkänen

Esittelijä

Hallitusneuvos Virve Haapajärvi, p. +358 295 047 027

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja

määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä toukokuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.